Trinnløst lønnssystem

Digital graf. Foto.

Har din bedrift vurdert å innføre trinnløst lønnssystem? Flere bedrifter i finans er i ferd med å gå over til dette. I Sentralavtalen finnes det en adgang til å avvikle lønnsregulativet lokalt i din virksomhet, på vilkår.

Etter tredje avsnitt i felleserklæringen i Sentralavtalen kapittel 3, åpnes det for at bedriftene kan avvikle "lønnsrelaterte elementer" i Sentralavtalen, herunder lønnsregulativet.

For å avvikle regulativet lokalt kreves først en enighet lokalt med de tillitsvalgte, før man deretter må sende en søknad inn til Finans Norge og Finansforbundet, eventuelt også LO Finans. Hvis søknaden godkjennes kan regulativet avvikles lokalt, noe som kan gi økt fleksibilitet.

Finans Norge har utarbeidet hjelpedokumenter til denne prosessen, herunder en veileder og to maler. 

Dersom dette er aktuelt for din bedrift, ta kontakt med Thomas Keiserud eller Alexander A. Lange.

  • Thomas Keiserud
  • Forhandlingsdirektør / advokat MNA
  • Alexander A. Lange
  • Fagdirektør arbeidslivsøkonomi og pensjon