Kommentarer til tariffavtalene

Kommentarutgavene inneholder utfyllende forklaringer til bestemmelsene i hovedavtalen og sentralavtalen i finans, samt supplerende informasjon om relevante lover og forskrifter. Kommentarene er skrevet av fagpersoner i Finans Norge arbeidsliv.

Sentralavtalen

Kommentarene til Sentralavtalen i finans er revidert og relansert i ny nettløsning pr. juni 2021. Kommentarene ligger direkte under avtaleteksten gjennom fotnoter. 

Det er kun Sentralavtalen mellom Finans Norge og Finansforbundet som er kommentert. Vi gjør oppmerksom på at det er enkelte forskjeller i Sentralavtalen med hhv. Finansforbundet og med LO, og ved spørsmål til Sentralavtalen mellom Finans Norge og LO, ta gjerne kontakt med Arbeidsliv.

Hovedavtalen

Under finner du en utskriftsvennlig og søkevennlig PDF-fil.  Bruk søkefunksjon i din nettleser for å ta deg til ønsket tekst. F.eks. søk på "lønn" eller "permisjon".