Hovedavtalen mellom Finans Norge og Finansforbundet

Hovedavtale Finans Norge - Finansforbundet  gjeldende fra 1. februar 2022 til 31. desember 2023. Her ligger også kommentarutgaven til hovedavtalen.