Personalrabatter

Personalrabatter er prisavslag arbeidsgiver gir til ansatte på varer og tjenester som omsettes i virksomheten. Ordinære rabatter arbeidsgiver yter til kunden og som arbeidstaker også kan benytte seg av, som eksempelvis rabatt på forsikring som tilbys alle kunder, er ikke å anse som en personalrabatt. Med arbeidsgiver menes i denne sammenheng den juridiske enheten der arbeidstaker er ansatt. Merk imidlertid at rabatter som gis til ansatte innen samme konsern også behandles etter reglene for personalrabatter.

Fra 2019 ble det iverksatt mer konkrete vilkår for at personalgoder skal anses som et skattefritt gode.