Gave og personalrabatt i kombinasjon

Reglene om personalrabatt og reglene om skattefri gave kan kombineres. Dette innebærer at arbeidsgiver kan gi skattefrie personalrabatter for inntil 13 000 kroner per ansatt per år.

Det er også anledning til å bruke gaveelementet på naturalytelser som mottas i arbeidsforhold fra tredjeparter, f.eks. gaver, rabatter eller bonuspoeng. Den skattefrie beløpsgrensen på 5000 kroner vil da gjelde samlet for gaver fra tredjepart og arbeidsgiver.