Egne regler for jubileumsgaver

Det gjelder egne skattefrie beløpsgrenser for markeringer slik som oppnådd tjenestetid, bedriftsjubileum, bryllup osv., og slike inngår derfor ikke i den generelle gaveregelen og grensen på 5000 kroner.

Mindre oppmerksomhetsgaver unntatt

For mindre oppmerksomhetsgaver som gis ved spesielle anledninger (sykdom, når en ansatt får barn etc.), gjelder det et særskilt skattefritak. Slike gaver skattlegges ikke når gaven er av begrenset verdi, for eks. blomster eller konfekt.