Jobbskapertallet 16.400: Veksten i privat sektor fortsetter å avta

Forretningsfolk som jobber på en moderne arbeidsplass.

– Siden forrige måling har den blitt mer enn halvert og er på sitt laveste nivå på tre år. Bærekraften i velferds-Norge er avhengig av at privat sektor styrker seg, sier Kari Olrud Moen, administrerende direktør i Finans Norge. Foto: Adobe Stock/Jacob Lund

Finans Norges jobbskapertall for første kvartal 2024 viser at det har blitt 16.400 flere sysselsatte sammenlignet med samme kvartal i fjor. For andre kvartal på rad er sysselsettingsveksten under nødvendig trend. I tillegg forsetter veksten i privat sektor å avta, og er på det laveste nivået på tre år.

For å opprettholde velferdsnivået må Norge øke det totale antallet arbeidsplasser med om lag 25.000 hvert eneste år fram til 2050, og Finans Norges jobbskapertall skal måle hvordan vi over tid ligger an i forhold til dette måltallet.

Jobbskapertallet, som måler 12-måneders vekst per første kvartal 2024, viser at vi ligger bak den målsatte banen for andre kvartal på rad.

Jobbskapertallet: 16.400

Norge hadde en oppgang på 16.400 antall sysselsatte i første kvartal 2024 sammenlignet med samme periode i fjor. For syvende kvartal på rad synker sysselsettingsveksten, og ikke siden sommeren 2021 har veksten vært svakere.

Veksten i første kvartal har særlig kommet i offentlig sektor, med 14.900 flere sysselsatte.

– Ikke bare er den totale veksten for svak, men alt for liten andel kommer i privat sektor. Det er bekymringsfullt at veksten i privat sektor er så svak. Siden forrige måling har den blitt mer enn halvert og er på sitt laveste nivå på tre år. Bærekraften i velferds-Norge er avhengig av at privat sektor styrker seg, sier Kari Olrud Moen, administrerende direktør i Finans Norge.

Nedgang i forretningsmessig tjenesteyting, bygg, varehandel og Østfold

Sektorvis er det størst prosentvis vekst i antall jobber de siste 12 månedene innen oljeutvinning og bergverksdrift (4,1 %), finansiering og forsikring (3,3 %) og jordbruk, skogbruk og fiske (3,8 %).

Det var spesielt næringene forretningsmessig tjenesteyting, bygg og anlegg og varehandel som bidro til nedgangen. Forretningsmessig tjenesteyting fortsetter å ha negativ jobbvekst på 3,0 prosent. Det kan ha sammenheng med innstramningene i reglene rundt utleie. Renteøkningene og fallende etterspørsel etter boliger fortsetter å trekke ned aktiviteten i bygge- og anleggsvirksomheten, og det førte til en nedgang i antall jobber på 1,1 prosent i første kvartal 2024 sammenlignet med samme periode i fjor. For varehandel nedgangen på 0,1 prosent.

På regionnivå har det vært positiv vekst i antall jobber i alle regioner, bortsett fra Østfold som har en nedgang på 0,2 prosent. Størst prosentvis vekst finner vi i Rogaland (1,5 %), Akershus (1,2 %) etterfulgt av Vestland (1,1 %).

Andel sysselsatte faller

Kari Olrud Moen, administrerende direktør i Finans Norge. Foto.

Kari Olrud Moen, administrerende direktør i Finans Norge. Foto: Kilian Munch.

Jobbskapertallet viser også at andel sysselsatte i arbeidsfør alder har falt det siste året. For ett år siden var 70,3 prosent av alle i arbeidsfør alder sysselsatt. Tallet nå er 69,6 prosent.

– Det er en trend vi bør snu. Et velferdssamfunn som Norge må sikre produktivitet og økonomisk vekst, samt høy skatteinngang. Det fordrer at en stor andel av befolkningen er i arbeid, sier Kari Olrud Moen, administrerende direktør i Finans Norge.