Gledelig styrking av forebygging i stortingsmeldingen om flom og skred

Publisert

Parkeringsplass og bygninger som står i vann

Lillehammer, Norway, 08/16/2023 Flooding after heavy rains. Flooded area in front of buildings and McDonald's. Foto: AdobeStock / Nataliia

Regjeringen har i dag lagt frem den varslede stortingsmeldingen om flom og skred. Finans Norge vil delta konstruktivt i arbeidet med oppfølging av denne for å sikre at vi på en mest mulig kostnadseffektiv måte sikrer liv og infrastruktur mot et stadig mer utfordrende vær.

«Tiltaka i meldinga er knytte både til område der folk bur og til landbruk, samferdsel og annan infrastruktur. Førebygging omfattar både fysiske sikringstiltak og tiltak som kartlegging, arealplanlegging, overvaking og varsling», skriver regjeringen i sin pressemelding.

– Styrkt førebygging vil kunne spare samfunnet for store kostnader. Noregs vassdrags- og energidirektorat gir bistand til kommunane i dette viktige arbeidet. For å lette byrda for kommunane, vil den kommunale finansieringsdelen for sikring bli redusert frå 20 til 10 prosent, seier energiminister Terje Aasland.

– Dette er gode signaler. Finans Norge vil bruke tid på denne meldingen og bidra konstruktivt i oppfølgingen av denne. Særlig kan finansnæringen spille en viktig rolle for å bidra med fakta som ligger til grunn for kartlegging, arealplanlegging, overvåking og varsling, sier Kari Olrud Moen, administrerende direktør i Finans Norge.

Flere anbefalinger hensyntatt i stortingsmeldingen

Tidligere i år la Fremtind og Finans Norge frem en rapport i samarbeid med Menon og NGI som belyste de samfunnsøkonomiske gevinstene av forebygging, fremfor erstatning ved skade. Flere av anbefalingene i denne synes hensyntatt i regjeringen stortingsmelding. 

– At regjeringen vil styrke forebygging, legge til grunn samfunnsøkonomisk lønnsomhet for prioriteringene som prinsipp, sørge for å gjenåpne og videreutvikle Kunnskapsbanken og styrke kartlegging, er alle eksempler på tiltak Finans Norge har pekt på som nødvendige. Generelt er det mange signaler i denne meldingen vi kjenner oss igjen i og mener er nødvendige, sier Olrud Moen.

Kari Olrud Moen
  • Stefi Kierulf Prytz
  • Direktør forsikring og pensjon
  • 997 97 503