Fortsatt stort udekket kompetansebehov i finansnæringen

Publisert

Therese Høyer Grimstad.Bilde.

– Vi håper alle studenter som utdanner seg innenfor teknologi, dataanalyse og bærekraft merker seg disse resultatene, og vurderer finansbransjen som fremtidig arbeidsplass, sier Høyer Grimstad. Foto: Kilian Munch

Kompetansesjekken 2024 viser at 74 prosent av den norske finansnæringen har et udekket kompetansebehov, på nivå med målingen for to år siden. Fortsatt er behovet særlig stort innenfor teknologi, dataanalyse og bærekraft. – Våre medlemsbedrifter sier de kommer til å dekke inn kompetansebehovet gjennom å heve kompetansen til dagens ansatte i kombinasjon med ekstern rekruttering, sier Finans Norges arbeidslivsdirektør Therese Høyer Grimstad.

Næringen er fortsatt inne i en stor digital transformasjon samtidig som næringen spiller en viktig rolle i å snu samfunnet i en mer bærekraftig retning. Bærekraftkompetansen har styrket seg siden forrige måling, men ligger fortsatt på tredjeplass i rangeringen av områder der bedriftene sier de har udekket kompetansebehov.

Øverst troner fortsatt behovet for teknologer, og behov for medarbeidere med kompetanse innen dataanalyse har rykket opp på andre plass.

– Vi håper alle studenter som utdanner seg i disse retningene merker seg dette, og vurderer finansbransjen som fremtidig arbeidsplass, sier Høyer Grimstad.

En bransje som satser på egne ansatte

For finansbedriftene som har svart på Kompetansesjekken viser tydelig at de ønsker å satse på å videreutvikle egne ansattes kompetanse.

– Det er svært gledelig at bedriftene så tydelig viser at veien videre i omstillingsprosessen er en god kombinasjon av kompetansepåfyll for eksisterende medarbeidere og påfyll av nyansatte. Jeg håper at de som utdanner seg i dag ser at næringen er en god og spennende plass å være, som tar vare på sine medarbeidere, sier Finans Norges arbeidslivsdirektør.

Bransjeprogram under utvikling

Det store kompetansebehovet og den sterke satsningen på å videreutvikle egne ansatte har også fått drahjelp fra statens nyopprettede bransjeprogram for finansnæringen. Nå er NTNU, BI, Universitetet i Bergen og Nord Universitet i gang med å lage etter- og videreutdanningstilbud innenfor bærekraft og teknologi.

– Kompetansesjekken viser også at våre medlemsbedrifter har et realistisk syn på hva kunstig intelligens kan bidra med i omstillingen. Bedriftene tror ikke at KI vil redusere bedriftens kompetansebehov, derfor er svaret videreutvikling av egne ansatte, sier Høyer Grimstad.

Årets hovedfunn

  • 74 prosent av næringen har et udekket kompetansebehov
  • 93 prosent av næringen etterspør mer kompetanse innenfor teknologi
  • 81 prosent av medlemsbedriftene sier det er for få teknologer på arbeidsmarkedet i dag
  • Omstillingsevne og samarbeidsevner vil være de viktigste egenskapene for de ansatte fremover

Gjennomført for sjette gang

Kompetansesjekken er en undersøkelse som ble gjennomført blant Finans Norges arbeidsgivermedlemmer første gang i 2016, deretter i 2018, 2019, 2021, 2022 og så igjen i år. Undersøkelsen kartlegger næringens kompetansebehov og hvordan behovet tenkes dekket. Resultatene brukes til å synliggjøre finansnæringens behov for kompetanse og arbeidskraft overfor politikere, utdanningsinstitusjoner og studenter.

Alle resultater fra Kompetansesjekken 2024 og opptak fra Kompetansefrokost 21. mai.