Ekstra arbeidsgiveravgift fjernes

Publisert

Kvinne. Foto.

Den midlertidige arbeidsgiveravgifter har vært utfordrende for finanssektoren, og har gjort det vanskelig å ansette for kritiske stillinger der etterspørselen er stor og som er viktig for landets omstilling. Foto: Kilian Munch

Regjeringen har nå gitt beskjed om at den ekstraordinære arbeidsgiveravgiften fjernes helt fra 1. januar 2025. – Det er svært gledelig, sier administrerende direktør Kari Olrud Moen i Finans Norge.

– Dette har vært en svært uheldig avgift, og det har jo vært signalisert at den skulle være midlertidig. Når regjeringen nå bekrefter en endelig sluttdato for avgiften, er det svært gledelig. At det endelige tidspunktet nå er bestemt, gir forutsigbarhet for arbeidsgivere og arbeidstakere over hele landet, sier administrerende direktør Kari Olrud Moen i Finans Norge.

Finans Norge har lenge vært tydelige på at den ekstra arbeidsgiveravgiften må bort, blant annet under høring av statsbudsjettet i finanskomiteen i fjor høst. 

Den midlertidige arbeidsgiveravgifter har gjort det mindre attraktivt å investere i høyt kvalifisert arbeidskraft i Norge, og har vært særlig utfordrende for finanssektoren. Finans Norges medlemsbedrifter har betalt helt opp til 25 prosent arbeidsgiveravgift på deler av lønnsmassen, og særlig for kritiske stillinger der etterspørselen er stor og som er viktig for omstilling over hele landet.

Tidligere nyheter om ekstra arbeidsgiveravgift

  1. Ekstra arbeidsgiveravgift må bort

    – I en tid med press på familienes økonomi, er det viktig å sikre at vi har nok arbeidsgivere som har tro på fremtiden, og som tør, og har råd til, å ansette folk, sa Finans Norges administrerende direktør Kari Olrud Moen under dagens høring av statsbudsjettet i finanskomiteen.

  2. Godt skatteløfte fra Vedum

    Finansminister Trygve Slagsvold Vedum lover at den ekstraordinære arbeidsgiveravgiften skal fjernes fra 2025. – Dette er et gledelig løfte fra regjeringen. Denne ekstraskatten gjør det mindre attraktivt å investere i høyt kvalifisert arbeidskraft i Norge, noe som er stikk motsatt av hva vi trenger, sier administrerende direktør i Finans Norge, Kari Olrud Moen.