Godt skatteløfte fra Vedum

Publisert

Kvinne. Foto.

Kari Olrud Moen, administrerende direktør i Finans Norge, er glad for at regjeringen nå lover å fjerne den ekstraordinære arbeidsgiveravgiften fra 2025. Foto: Kilian Munch

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum lover at den ekstraordinære arbeidsgiveravgiften skal fjernes fra 2025. – Dette er et gledelig løfte fra regjeringen. Denne ekstraskatten gjør det mindre attraktivt å investere i høyt kvalifisert arbeidskraft i Norge, noe som er stikk motsatt av hva vi trenger, sier administrerende direktør i Finans Norge, Kari Olrud Moen.

Fra før betaler allerede arbeidsgivere 260 milliarder i ordinær arbeidsgiveravgift. Med den ekstra midlertidige avgiften, må det betales 5-6 milliarder mer for å ha folk ansatt.

– Den midlertidige arbeidsgiveravgiften er særlig utfordrende for finanssektoren. Årsaken er den særnorske finansskatten, som siden 2017 har utgjort ekstra 5 prosent av hele lønnsgrunnlaget i finanssektoren, og er tre prosentpoeng høyere selskapsskatt enn alle andre næringer, påpeker Olrud Moen.

Med den ekstra arbeidsgiveravgiften opplever Finans Norges medlemsbedrifter å måtte betale helt opp til 25 prosent arbeidsgiveravgift på deler av lønnsmassen, og særlig for kritiske stillinger der etterspørselen er stor og som er viktig for omstilling over hele landet.

– Det er derfor veldig positivt at man nå lover å fjerne den ekstraordinære arbeidsgiveravgiften fra 2025. Det er nødvendig, klokt og gir forutsigbarhet, sier Olrud Moen.

Aftenposten omtalte saken om skattelette først.