Hvorfor kvinner bør ta pensjon på alvor

Publisert

Stefi Kierulf Prytz, direktør for liv- og pensjonsforsikring i Finans Norge. Foto.

Stefi Kierulf Prytz, direktør for liv- og pensjonsforsikring i Finans Norge. Foto: CF-Wesenberg

Gratulerer med kvinnedagen! Det er gledelig at kvinner har blitt mer opptatt av pensjon, vi lever tross alt lenger enn menn. Men vi har fortsatt en jobb å gjøre. Les kommentaren til Stefi Kierulf Prytz, direktør for liv- og pensjonsforsikring i Finans Norge.

De fleste, rundt to millioner ansatte i privat sektor, har innskuddspensjon. Dette er pensjon betalt fra arbeidsgiver. Disse får pensjonsutbetaling over ti år, fra det tidspunktet man starter uttak av pensjon. Mange lever vesentlig lenger enn dette, og kvinner lever lenger enn menn. Mange bør derfor vurdere om det også er behov for egen sparing, for å dekke opp for dette inntektsbortfallet som pensjonist.

Omfavner IPS jevnbyrdig med menn

Årlig kan man i dag spare 15.000 kroner per år i individuell pensjonssparing (IPS). Dette er den eneste formen for svakt skattemotivert bundet sparing til egen pensjon. Vi var svært skuffet da Ap/Sp- regjeringen svekket ordningen kraftig i 2022. Et flertall av partiene på Stortinget inngikk 29. februar et forlik om å heve dette sparebeløpet til minst 25.000 kroner per år. Dette gir forbedringer i IPS-ordningen som Finans Norge synes er svært positive, men ordningen må gjerne forbedres ytterligere.

Det er viktig at både kvinner og menn har et bevisst forhold til og jevnlig reflekterer over sin fremtidige pensjonsøkonomi - for det er mange grunner til å spare til egen pensjon! Mange, men ikke nødvendigvis alle, kan ha behov for å spare på egenhånd. Det er noe den enkelte selv må finne ut av. De som har mulighet og behov for å spare på egenhånd til pensjonstilværelsen bør vurdere å ta grep så tidlig som mulig. Det er fordelaktig å komme tidlig i gang, for rentes rente-effekten gjør at sparebelastningen blir mindre jo tidligere man starter.

Kvinner lever statistisk lenger enn menn. Kvinner har forventningsvis flere år som pensjonister etter at utbetalingen fra innskuddspensjonen stopper opp. Vi registrerer at IPS benyttes av både kvinner og menn. Det er spesielt gledelig at så mange kvinner, i alle aldersgrupper sparer i IPS jevnbyrdig med menn, siden statistikken viser at kvinner vil leve flere år som pensjonister og potensielt har et behov for å spare mer pensjon på egen hånd.

Sjekk sparebehovet ditt - logg deg på Norsk Pensjon

På Norsk Pensjon kan du beregne din fremtidige pensjon. Flere menn enn kvinner, sjekker og beregner pensjonen sin, viser tall fra Norsk Pensjon. Det er viktig å vite hva man får i pensjon, når man skal vurdere hva man bør spare selv på egen hånd, utover det man får fra folketrygden og i tillegg til det arbeidsgiver sparer for deg.

Vi ser at kvinner kan bli flinkere og mer aktive til å bruke Norsk Pensjon. Norsk Pensjon er et nyttig sted å starte for å få oversikt over hva man trenger å spare på egen hånd. Pensjon er ikke vanskelig. Det kan nesten ikke bli enklere. Ikke nøl. Logg deg på Norsk Pensjon i dag!

I Norsk Pensjon kan du, i tillegg til å beregne din pensjon, også sjekke at arbeidsgiver faktisk sparer til pensjon for deg. Dette er en nyttig øvelse å gjøre jevnlig. Når du skifter jobb er det viktig å sjekke at pensjonen registreres og betales inn riktig, både hos din nye og gamle arbeidsgiver.

Alle som jobber i privat sektor, bør jevnlig sjekke at arbeidsgiver betaler inn (riktig) pensjon på deres pensjonskonto. Heldigvis er det veldig enkelt å gjøre. Men du bør selv huske å logge deg inn på Norsk Pensjon for å se at pensjonen din er riktig registrert.