Regjeringens grep fører til halvert pensjonssparing

Publisert

Kari Olrud Moen, administrerende direktør i Finans Norge. Foto.

– Nå ser vi konsekvensen av at Støre-regjeringen har angrepet ordningen og kuttet kraftig i maksimalt sparebeløp, sier Kari Olrud Moen, administrerende direktør i Finans Norge. Foto: Kilian Munch

Sparingen i den mildt skattefavoriserte IPS-ordningen er halvert etter at den nåværende regjeringen kuttet det maksimale sparebeløpet.

I 2023 sparte nordmenn rundt 1,6 milliarder kroner i individuell pensjonssparing (IPS). Det er en økning på 10 prosent sammenlignet med i 2022, men fortsatt om lag halvparten av beløpet i 2021, det siste året før regjeringen endret reglene. 

Ap/Sp-regjeringen kuttet det maksimale årlige sparebeløpet i IPS-ordningen fra kr 40.000 til kr 15.000, i 2022 kort tid etter at de tiltrådte. Samtidig er skattereglene ellers videreført.   

Mange nordmenn har behov for å spare mer enn dette, for å opprettholde sin levestandard når de går av med pensjon. Derfor ble IPS-ordningen opprettet i 2017, med en mild skattefordel. Fordelen er utsatt skatt på sparepengene inntil de tas ut som pensjon. Sparingen i IPS er unntatt formuesskatt i spareperioden. I tillegg låses pengene på konto, slik at de ikke brukes før man når pensjonsalder.  

– Nå ser vi konsekvensen

Egen pensjonssparing skulle være en av tre pilarer da Stortinget reformerte det norske pensjonssystemet. Derfor fikk vi også IPS som en mildt skattefavorisert ordning.  

– Nå ser vi konsekvensen av at Støre-regjeringen har angrepet ordningen og kuttet kraftig i maksimalt sparebeløp. Det er negativt. Særlig også fordi dette er en ordning der begge kjønn sparer like mye og kvinner typisk ender med lavere pensjon enn menn, sier Kari Olrud Moen, administrerende direktør i Finans Norge.

Totalt er det 17,3 milliarder kroner på nordmenns IPS, en økning på 27 prosent siden 2022. Den sterke økningen skyldtes avkastning i tillegg til innbetalt sparing.

Tallene omfatter IPS-sparing hos medlemsselskapene i Finans Norge og i Verdipapirfondenes foreninger (VFF). 

IPS-ordningen er populær for både kvinner og menn  

For 2023 var gjennomsnittlig innbetaling til IPS 10.600 kroner for menn og 10.000 kroner for kvinner. Det er de eldste aldersgruppene som i gjennomsnitt sparer mest, men det spares jevnt over i alle aldersgrupper. 

Syv av ti opprettholder sparingen  

Av de 220.000 IPS-avtalene som er opprettet er 154.000 registrert med innbetaling i 2023. Det tilsvarer 69 prosent av avtalene, og er på nivå med tidligere perioder. Dette tyder på at de fleste som har inngått IPS-avtale dermed har valgt å fortsette å spare til tross for at ordningen ble kraftig svekket i 2022, men at årlige sparebeløp pr person er vesentlig lavere enn tidligere.    

Leverandører av IPS 

IPS tilbys både av livsforsikringsselskap og fondsforvaltningsselskap. Største tilbyder etter antall avtaler er DNB. Største tilbyder etter sum midler til forvaltning er Storebrand livsforsikring.  

Regler for IPS

Hvor mye kan du spare?
 • Fra 2022 kan du maksimalt spare 15 000 kroner per år (tidligere 40 000 kr).
 • IPS kan spares fra fylte 18 år og inntil fylte 75 år.
Når kan du ta ut alderspensjon?
 • Pengene er bundet frem til uttak. Uttak kan tidligst starte fra fylte 62 år.
 • Utbetalingen må skje over et fast antall år, i minst 10 år og minst til fylte 80 år. Dersom pensjonen utbetales fra 62 år blir dermed minste utbetalingstid 18 år.
 • Hvis årlig utbetaling er under 20 prosent av G kan utbetalingstiden settes ned.
 • Hvis kunden dør tilfaller pensjonskapitalen etterlatte eller dødsbo, etter nærmere regler.
Skatt
 • Innskuddet gir en skattefordel ved at det du sparer årlig går til fradrag i alminnelig inntekt. Sparer du 15 000 får du en skattefordel på 3 300 kr (22 prosent). Frem til 2022 var maksgrensen 40 000, som ga en skattefordel på 8 800 kr. 
 • Pengene er fritatt for formuesskatt, og det er ingen skatt på fondsbytte eller løpende avkastning.
 • Utbetalingene skattlegges som alminnelig inntekt (22 prosent).
 • Stefi Kierulf Prytz
 • Direktør forsikring og pensjon
 • 997 97 503