Kartverket vinner statlig pris for DSOP-prosjekt

Publisert

En mann som holder hender rundt et abstrakt hus som symboliserer digitalisering. Foto.

Foto: Adobe Stock/sdecoret

Banker, eiendomsmeglere og Kartverket har gått sammen for å digitalisere boligkjøpsprosessen og dialog i bolighandelen. – At prosjektet gis Beste stat-prisen 2024 er en bekreftelse på at DSOP-samarbeidet gir gevinster og får solid annerkjennelse, sier Tom Høiberg, direktør for digitalisering og betaling i Finans Norge.

Hvert år deles Bedre stat-prisen ut til en statlig virksomhet eller et tiltak som kan vise til konkrete resultater knyttet til effektivisering og forbedring av statlig sektor. Tirsdag 6. februar var det Kartverket som mottok pris for prosjektet «digital samhandling ved eiendomshandel».

Finans Norge, Bits, Eiendom Norge og Kartverket har sammen gjennom Digital Samhandling Offentlig Privat (DSOP) jobbet for at aktørene enkelt og trygt kan dele data og forenkle boligkjøpsprosessen. – Det som tidligere typisk har tatt mange dager, skjer nå på minutter, sier Tom Høiberg, direktør for digitalisering og betaling i Finans Norge.

Tom Høiberg, direktør for digitalisering og betaling i Finans Norge. Foto.

Tom Høiberg, direktør for digitalisering og betaling i Finans Norge. Foto: Kilian Munch.

– At prosjektet gis Beste stat-prisen 2024 er en solid bekreftelse på at DSOP-samarbeidet gir gevinster og får solid annerkjennelse både gjennom denne prisen, men også internasjonalt har Kartverkets samhandlingsløsning med privat sektor blitt lagt merke til. Resultatene hittil motiverer oss til å fortsette samarbeidet med å digitalisere flere prosesser innenfor eiendomshandel og det store målbildet er samfunnsøkonomiske gevinster på mer enn 13 mrd kr regnet over en 10 års periode - og per i dag er vi allerede halvveis til målet, sier Høiberg.

En digitalisert og mer miljøvennlig bolighandel

Som et resultat av prosjektet foregår nå kjøp, finansiering og tinglysing av fast eiendom i én samlet digital prosess for både boligkjøpere, selgere, meglere, banker og Kartverket som er involvert i transaksjonen. Denne digitale løsningen gir også mulighet for raskere overtagelse for kjøper og selger, samt raskere oppgjør på selgerens konto.

Den fullstendig digitale bolighandelen kan bidra til å redusere miljøbelastningen ved å eliminere behovet for transport av papirdokumenter. Det er anslått at denne overgangen til digitalt format sparer miljøet for 120 tonn papir over en 10 års periode.