Bankkundene er aktive som aldri før

Et par som har flyttet sammen for første gang. Foto.

Foto: Studio Romantic / Adobe stock

Over halvparten av alle lånekundene i Norge har flyttet, reforhandlet eller sjekket at de hadde gode lånebetingelser i 2023. Aldri tidligere er det målt så høy aktivitet blant bankkundene.

Det er Opinion som på oppdrag fra Finans Norge har gjennomført en spørreundersøkelse for å avdekke hvor aktive norske bankkunder er. Og svarene avliver en seiglivet myte om sløve bankkunder.

– Tallene viser at norske bankkunder følger med og utfordrer jevnlig bankene på betingelsene, sier Kari Olrud Moen, administrerende direktør i Finans Norge.

Slår man sammen de som har flyttet lånet, reforhandlet vilkårene med banken eller sjekket om man har god rente, er over halvparten av alle lånekundene aktive.

Undersøkelsen viser også en mer nyansert historie blant den halvparten som tilsynelatende ikke har gjort noe. Dukker vi ned fritekstsvarene viser disse en stor andel aktive og bevisste kunder. De har fastrente og har tatt et aktivt valg, de vet de har gode betingelser gjennom arbeidsgiver eller fagforening, de har lån i Husbanken eller Statens Pensjonskasse, de har nettopp tatt opp lånet eller de sier at lånet er så lite at det er for lite å spare.

Brukervennlighet like viktig som renta

Hva er viktigst for folk når de velger bank? Det er særlig fire kriterier som trekkes frem: rente på lån (22%), brukervennlighet (22%), rente på innskudd (10%) og en rådgiver som kjenner min økonomi (10%).

– Svarene bekrefter at kundene er opptatt av mer enn bare renten på lånet. Pris og kvalitet går hånd i hånd. Vi er ulike. En lokal forankret bank og en bank som gir tilbake til lokalsamfunnet trekkes også frem av mange, påpeker Olrud Moen.

Mange tar kontakt med banken

Hele 40 prosent av de spurte har vært i kontakt med en rådgiver de to siste årene.

Og de er svært fornøyde. På en skala fra 1 til 6, der 6 er beste skår, gir over halvparten enten 5 eller 6.

– Dette viser at næringen har lykkes med vår satsing på autorisasjonsordningen og et av de største kompetanseløftene i noen næring i Norge, avslutter Kari Olrud Moen.

Fakta om undersøkelsen

  • 66 % har flere enn en bankforbindelse
  • 7,2 % har flyttet lånet mellom to banker det siste året
  • Av de som ikke har flyttet: 25,5 % har vært i kontakt med banken om boliglånsrenten det siste året
  • Av de som har flyttet eller ikke har kontaktet banken: 36 % har sjekket om de har konkurransedyktige vilkår
  • En stor andel av de resterende kan av ulike grunner ikke flytte (har fastrentelån, avtale gjennom fagforening, e.l.)
  • 26 % har flyttet innskuddskonto mellom to banker

Undersøkelsen er gjennomført av Opinion på oppdrag fra Finans Norge i januar 2024, med et representativt utvalg på 1010 respondenter.

Les mer på våre statistikksider

  • Tom Staavi
  • Informasjonsdirektør
Kari Olrud Moen