KI-rapport: Vil gi en betydelig produktivitetsgevinst

Publisert

Viseadministrerende direktør Anniken Hauglie i NHO overrakte den ferske KI-rapporten til statssekretær Tomas Norvoll i det nye Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet, Kari Olrud Moen i Finans Norge, Øystein Eriksen Søreide i Abelia og Ove Guttormsen i Nelfo. Foto.

Her overleveres den ferske KI-rapporten til statssekretær Tomas Norvoll i det nye Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet. Tilstede er Kari Olrud Moen i Finans Norge, viseadministrerende direktør Anniken Hauglie i NHO, Øystein Eriksen Søreide i Abelia og Ove Guttormsen i Nelfo. Foto: NHO

En fersk rapport om kunstig intelligens fra Samfunnsøkonomisk analyse anslår at KI kan øke produktiviteten i Norge betydelig og løse store samfunnsutfordringer Norge står overfor.

NHO, Abelia, Nelfo og Finans Norge har bedt Samfunnsøkonomisk analyse beregne mulige økonomiske gevinster av å implementere KI i norsk næringsliv. Selv med konservative forutsetninger, er gevinstpotensialet stort. Rapporten ble overrakt statssekretær Tomas Norvoll i det nye Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet som roste rapporten:

– Jeg er glad for at noen forsøker å tallfeste verdien av kunstig intelligens. KI kan løse mange av de store samfunnsutfordringene vi står overfor, og vi må komme i gang. Med denne rapporten har vi grunnlag for en debatt.

SØA anslår at digitalisering og KI kan gi betydelig økt verdiskaping fram mot 2040. Anslaget baserer seg på to beregninger:

  • Økt bruk av generativ KI kan øke verdiskapingen i Norge med 2 000 mrd. kr samlet for perioden fram til 2040.
  • Bruk av annen avansert digital teknologi og øvrig KI (ikke-generativ KI) kan øke verdiskapingen i Norge med i alt 3 600 mrd. kr i samme periode.

Totalt viser SØAs beregninger at potensialet i digitalisering og KI dermed kan komme opp mot 5 600 mrd. kr i perioden.

– Dette er ikke "tenk på et tall". Vi har landet på mellomalternativet i vår analyse. Ingen kan spå framtiden eksakt, men jeg mener vårt anslag er heller konservativt enn for optimistisk, sier Rolf Røtnes i Samfunnsøkonomisk analyse.

Om rapporten

Ved siden av å beregne potensielle produktivitetsgevinster, inneholder rapporten en spørreundersøkelse blant 5000 bedrifter over hvor langt de er kommet med kunstig intelligens. Rapporten belyser også barrierer og utfordringer for norsk næringsliv og offentlige virksomheter i forbindelse med å ta i bruk KI raskt nok.