To nye inkassoselskaper til Finans Norge

Publisert

Logo til Visma Amili og Klare Inkasso. Foto.

Åtte selskaper har blitt en del av fellesskapet, etter at Finans Norge åpnet for at inkassobransjen kan bli medlemmer.

Visma Amili, tidligere Visma Financial Solutions AS og Klare Inkasso har meldt seg inn og blir nye medlemmer. – Inkassobransjen representerer en viktig og integrert del av finansnæringen, og det er gledelig at flere inkassoselskaper melder seg inn i organisasjonen, sier Eddy Kjær, direktør for inkasso i Finans Norge.

Avtalen mellom partene ble signert denne høsten, og innebærer at Finans Norge blir ny hoved- og arbeidsgiverorganisasjon for selskapene.

– Finans Norge innehar en bred fagkompetanse og fokuserer på tidsriktige saker som vil videreutvikle inkassobransjens rolle på en måte som både kommer kundene, næringslivet og samfunnet til gode. Dette arbeidet gleder vi oss til å være en del av, sier Erling Johansen, executive director i Visma Amili AS.

– Vi leverer både finansiering, sikring og inkasso til i overkant av 5000 boligselskaper, og mener derfor at det er hensiktsmessig å samle oss under paraplyen til Finans Norge. Vi har stor tro på at rammebetingelsene for bransjen vil bli ivaretatt på best mulig måte, sier Kristian Undli, administrerende direktør i Klare Inkasso.

Største organisasjonen for inkasso

Etter at Finans Norge åpnet for at inkassobransjen kan bli medlemmer, har åtte selskaper blitt en del av fellesskapet. Til sammen har våre medlemmer en markedsandel på rundt 70 prosent i det norske inkassomarkedet.

– Inkassobransjen representerer en viktig og integrert del av finansnæringen, og det er gledelig at flere inkassoselskaper melder seg inn i organisasjonen og gjennom dette gjør nytte av det brede bransjefelleskapet og medlemstilbudet Finans Norge representerer. Vi ønsker de nye medlemmene velkommen og ser frem til et tett og godt samarbeid, sier Eddy Kjær, direktør for inkasso i Finans Norge.

Person som får oversikt over gjeld og regninger. Foto.

Inkasso

Finn flere nyheter og relevant innhold for inkassobransjen.