Finansskatten opprettholdes uendret

Publisert

Stortinget. Foto.

Foto: Gary /Adobe stock

Regjeringspartiene er enige med SV om en budsjettavtale. SV fikk ikke gjennomslag for å øke finansskatten, men bankene er pålagt mer detaljerte rapporteringskrav til Finansportalen.

SV ønsket i utgangspunktet å øke skatten på finansnæringen med 5 milliarder kroner, men har ikke fått gjennomslag for dette i forhandlingene.

– Det er bra at regjeringspartiene har stått imot SVs skattekrav på dette området. Det er viktig at skattebyrdene for næringslivet ikke økes nå, sier Kari Olrud Moen, administrerende direktør i Finans Norge.

SV har fått gjennomslag for at bankene innen juli neste år skal rapportere gjennomsnittlige renter på gitte boliglån og offentliggjøre data som danne grunnlag for beslutninger om pris og tildeling av lån. Informasjonen skal legges ut på Finansportalen.no.

Kari Olrud Moen, administrerende direktør i Finans Norge. Foto.

Kari Olrud Moen, administrerende direktør i Finans Norge. Foto: Kilian Munch.

– Dette betyr økte rapporteringskostnader for bankene med uklar nytte for samfunnet. Finans Norge er allerede i dialog med finansdepartementet om flere av disse forslagene som forberedelse til neste års finansmarkedsmelding der vi er bedt om å belyse effektene av dem. Det vil vi bidra med så raskt som mulig, sier Olrud Moen.

Husbanken får økt ramme

SV har fått gjennomslag for å øke utlånsrammen for Husbanken med 5 milliarder kroner.

– Vi vil gå inn i hva en så stor økning innebærer og hvordan denne rammen skal utnyttes. Hvis planen er å bruke denne lånerammen på kunder som ikke får lån i banken fordi man ikke tilfredsstiller kravene i boliglånsforskriften, vil dette potensielt uthule hele tanken bak boliglånsreguleringen, påpeker Kari Olrud Moen.

Stortinget i Norge. Foto.

Alt om statsbudsjettet

Her finner du Finans Norges nyheter om hva vi mener, og våre høringssvar til myndighetene.