Misforstått MVA-unntak i finans

Publisert

Mynter i stabler med grafer over (linjediagram og søylediagram). Foto med redigert grafikk over. Foto.

SVs forslag til en mer rettferdig beskatning av finansbransjen innebærer økte kostnader for de som kjøper tjenestene. Foto: number1411/Adobe Stock.

«Bankene betaler ikke merverdiavgift på finansielle tjenester», skriver SV i sitt alternative statsbudsjett. Det er en grunnleggende misforståelse at bankene slipper å betale merverdiavgift på finansielle tjenester.

Det er ingen som betaler merverdiavgift på finansielle tjeneste, det er et generelt unntak. Det er kundene, det vil si privatpersoner som sluttbrukere av finansielle tjenester, som slipper å betale merverdiavgift på de finansielle tjenestene de kjøper fra bankene.

Dersom det hadde vært merverdiavgift på finansielle tjenester ville også bankene og andre selskaper betalt inngående merverdiavgift på finansielle tjenester de kjøper inn, men da ville bankene, som andre selskaper, også fått fradrag for inngående merverdiavgift. Bankene har i dag, i motsetning til andre selskaper, i mindre grad fradragsrett for inngående merverdiavgift.

Da finansskatten ble innført, ble dette blant annet begrunnet med at finanssektoren var underbeskattet på grunn av at det ikke var merverdiavgift på finansielle tjenester. Dette var basert på sektoren samlet (leverandører og kjøpere av finansielle tjenester) og at en for lav pris på finansielle tjenester kunne lede til et overforbruk av finansielle tjenester.

Innføring av merverdiavgift på finansielle tjenester var på det tidspunktet ansett for krevende. Derfor ble skattebelastningen flyttet fra kundene (privatpersoner/sluttbruker) over til leverandørene, bankene, som igjen ledet til en økning i prisnivået på tjenestene.

Økt skatt vil resultere i økte priser

SVs forslag til en mer rettferdig beskatning av finansbransjen innebærer økte kostnader for de som kjøper tjenestene. En betydelig økning i selskapsskatten for leverandører av finansielle tjenester vil resultere i økte priser. Kundene vil da måtte betale mer for de finansielle tjenestene, tilsvarende som om det var innført merverdiavgift på tjenestene.

SV er opptatt av en mer rettferdig skattlegging av bankene. En mer rettferdig skattlegging bør være konkurransenøytral for å unngå at norskeide banker mister konkurransekraft sammenlignet med utenlandske banker. Høyere skatt på overskudd gjør at det blir dyrere å drive bank i Norge sammenlignet med i utlandet, og utenlandske banker vil dermed over tid kunne ta større markedsandeler.

Stortinget i Norge. Foto.

Alt om statsbudsjettet

Her finner du Finans Norges nyheter om hva vi mener, og våre høringssvar til myndighetene.