Det vi trenger minst nå

Publisert

Kari Olrud Moen, administrerende direktør i Finans Norge. Foto.

– Økt skatt på finansnæringen vil gi dyrere og dårligere tilgang på kapital for forbrukere og næringsliv, sier Kari Olrud Moen, administrerende direktør i Finans Norge. Foto: Kilian Munch.

SVs forslag om å doble finansskatten, er det Norge trenger minst nå. Det er usikre og urolige tider, og næringslivet trenger sårt kapital til den store omstillingen vi skal gjennom. Da er vi mer avhengig enn noensinne av en lønnsom finansnæring som har muskler til å stå imot tap og kapital til å stille opp for næringslivet, sier administrerende direktør Kari Olrud Moen i Finans Norge.

Finansnæringen betaler allerede en ekstraordinær skatt gjennom høyere skatt på overskudd og lønn, og er fastlands-Norges største selskapsskatteyter. Nærmere hver fjerde skattekrone norske bedrifter betaler i inntektsskatt kommer fra finansnæringen, når man holder petroleumssektoren utenfor. Dette til tross for lønnsomheten i bankene over tid ikke er høyere enn næringslivet for øvrig.

Olrud Moen mener en økning i finansskatten vil sende negative signaler til utlandet, hvor norsk finansnæring henter pengene de stiller til disposisjon for norske husholdninger og bedrifter. Det vil også gi konkurranseulempe for norske finansbedrifter, og det vil gå ut over vår evne til å finansiere viktige prosjekter og investeringer som Norge er avhengig av.

­­– Bankene er blodpumpen til det norske næringslivet. Økt skatt på finansnæringen vil gi dyrere og dårligere tilgang på kapital for forbrukere og næringsliv. Økt finansskatt er det Norge trenger minst akkurat nå, sier Olrud Moen.

Stortinget i Norge. Foto.

Alt om statsbudsjettet

Her finner du Finans Norges nyheter om hva vi mener, og våre høringssvar til myndighetene.