– Jeg har stor tro på denne typen samarbeid

Kari Olrud Moen, administrerende direktør i Finans Norge, Pål Lønseth, sjef i Økokrim, og Per Mathis Kongsrud, direktør i Finanstilsynet sammen med ordstyrer Atle Roaldsøy, fagdirektør i Finans Norge under Hvitvaskingskonferansen 2023. Foto: Finans Norge.

Det sier Pål Lønseth, sjef for Økokrim, under årets hvitvaskingskonferanse. Arrangørene er enige om at samarbeid og dialog er avgjørende i kampen mot den kriminelle økonomien.

Forrige uke samlet Finans Norge, Økokrim og Finanstilsynet nærmere 800 deltakere på Hellerudsletta for å inspirere til forsterket innsats mot hvitvasking og terrorfinansiering. Konferansen, som har vokst i antall deltakere, fokuserte på etterlevelse av lovgivning og rapporteringsplikter som viktige faktorer i arbeidet mot hvitvasking og terrorfinansiering.

Kari Olrud Moen, administrerende direktør i Finans Norge, påpeker at den økende interessen og deltakelsen på konferansen signaliserer et forsterket engasjement i kampen mot kriminaliteten.

– Det illustrerer også at vi sammen fortsatt har en vei å gå, sier Olrud Moen.

Ingen hvilepause

Ferske funn fra Økokrims rapport "Nå er det NOK" avslører at norske kontanter fortsatt sirkulerer i betydelig grad i illegale miljøer, til tross for begrensninger innført våren 2023. Samtidig observeres en endring blant kriminelle, som nå benytter seg av alternative metoder for hvitvasking, inkludert krypto og andre valutaer som euro og dollar.

Per Mathis Kongsrud, direktør i Finanstilsynet, understreker at det ikke er tid for hvile, og fremhever samarbeid, regelverk og prioriteringer som sentrale tiltak i arbeidet mot hvitvasking.

– Vi må opprettholde god dialog og finne effektive løsninger sammen. Endringer i lover og regelverk gjør dialogen viktig for å ivareta rollene våre, sier Kongsrud.

Samarbeid forsterkes

Kari Olrud Moen, administrerende direktør i Finans Norge, forklarer alvoret knyttet til rapportering. Foto: Finans Norge.

På spørsmål fra ordstyrer Atle Roaldsøy, fagsjef i Finans Norge, om spesifikke tiltak for å sikre bedre informasjonsflyt og samarbeid, peker Pål Lønseth, sjef i Økokrim, på viktigheten av offentlig-privat samarbeid og dialog, blant annet gjennom Finans Norge og OPS AT.

– Dette samarbeidet er det viktig å utvikle videre. Jeg har stor tro på denne typen samarbeid, sier Lønseth.

Rapportering forblir kritisk

Informasjonskanalen vi har gjennom rapporter om mistenkelige forhold er svært viktig for oss i kampen mot kriminalitet, fortsetter Lønseth.

Kari Olrud Moen bekrefter alvoret i oppgaven.

– Vi er opptatte av å forebygge og avdekke hvitvasking og terrorfinansiering. Vi jobber kontinuerlig for å forbedre oss. Dette arbeidet er også en del av vårt samfunnsansvar, sier Olrud Moen.