Styrker arbeidet mot økonomisk kriminalitet

Gry Nergård og Pål Lønseth er ledere i henholdvis Finans Norge og Økokrim. Foto.

Gry Nergård er direktør for forbruker i Finans Norge, og Pål Lønseth er sjef for Økokrim. Foto: Kilian Munch og Økokrim.

Statsbudsjettet 2024: Svindel mot bankkunder er et økende problem. Mange kunder blir utsatt for dette, og bankenes tap i forbindelse med svindel var i 2022 på 614 millioner kroner. Bankene jobber aktivt med tiltak for å forebygge og avsløre svindel. Finans Norge mener det er bra at regjeringen bevilger 50 millioner til å styrke arbeidet mot økonomisk kriminalitet.

Svindel mot bankkunder er et økende problem. Mange kunder blir utsatt for dette, og bankenes tap i forbindelse med svindel var i 2022 på 614 millioner kroner. Bankene jobber aktivt med tiltak for å forebygge og avsløre svindel.

Men svindel er også et samfunnsproblem, slik Økokrim har belyst i rapporten «Bedrageri – et samfunnsproblem» (PDF).

Tett samarbeid

Finansnæringen jobber derfor tett med politiet om etterforskning av slike saker. Finans Norge jobber også sammen med Økokrim om forebygging av svindelvirksomhet.

– Svindel er et alvorlig samfunnsproblem der finansnæringen må jobbe tett sammen med Økokrim, teleselskapene, det offentlige og andre aktører for å forebygge slik virksomhet. Finans Norge er derfor glad for at politiet styrkes med tanke på både forebygging og etterforskning av svindel, sier Gry Nergård, forbrukerpolitisk direktør i Finans Norge.

– Vi er glade for styrkingen av satsningen mot bedragerier. Vi forutsetter at dette kommer i tillegg til de pengene politiet selv har satt av innenfor rammen, sier Pål Lønseth, leder av Økokrim.

Stortinget i Norge. Foto.

Alt om statsbudsjettet

Her finner du Finans Norges nyheter om hva vi mener, og våre høringssvar til myndighetene.

Familie, mor, far og barn, på brygge i Lofoten. Foto.

Trygge forbrukere

Den digitale utviklingen i samfunnet skjer med stor kraft, og både Finans Norges medlemmer og finansmarkedet har endret seg radikalt i takt med denne. Vi samarbeider blant annet om svindelforebyggende tiltak, finansiell inkludering, god rådgivning og ansvarlig utlånspraksis.