Statsbudsjettet må prioritere fremtidig omstilling og investeringer

Publisert

Kvinne. Foto.

Administrerende direktør Kari Olrud Moen i Finans Norge. Foto: Kilian Munch

Finanspolitikken må bidra til å dempe inflasjonen. Det betyr mindre oljepengebruk og bedre prioriteringer. Finans Norge ønsker et statsbudsjett som satser på digitalisering, kompetanseutvikling, klimaforebygging og cybersikkerhet.

– Vi trenger et statsbudsjett som prioriterer omstilling og investeringer i fremtiden. Vi må derfor få større forutsigbarhet for næringslivet knyttet til skatter og avgifter, og satsing på digitalisering, kompetanseutvikling, klimaforebygging og cybersikkerhet, sier administrerende direktør Kari Olrud Moen i Finans Norge.

Vi er i en situasjon hvor det er avgjørende å få ned inflasjonen i samfunnet. Både av hensyn til en vanskelig økonomisk situasjon for mange husholdninger, men også av hensyn til norsk næringslivs konkurransekraft. Da er det viktig at finanspolitikken bidrar i samme retning. Det betyr et strammere budsjett enn hva vi har sett de seneste årene.

Forutsigbarhet for næringslivet

Første budskap er å gi gode og forutsigbare rammebetingelser til næringslivet. Det er vi avhengig av for at næringslivet skal gjøre de investeringene som skal til for å skape ny vekst og klare omstillingen vi skal gjennom. Derfor bør den midlertidige arbeidsgiveravgiften fjernes, og det må ikke komme nye negative overraskelser på skatter og avgifter. Styrking av kompetanseutviklingen er også helt avgjørende for at næringslivet skal klare omstillingen.

Samtidig som vi må holde igjen på oljepengebruken, bør de midlene vi bruker rettes inn mot investeringer i fremtiden. Det må settes av tilstrekkelige ressurser slik at viktige digitaliseringsprosesser ikke stopper opp. Ekstremværet «Hans» viste oss at klimaforebygging og -tilpassing må prioriteres opp. Og vi må forberede oss på økt cyberkriminalitet både fra fiendtlige stater og kriminelle nettverk. Dette er tre eksempler på nødvendige investeringer som kan spare oss for større utgifter senere.

Samarbeid offentlig privat

Norge har rik tradisjon for offentlig privat samarbeid. Denne oppskriften må vi forfølge videre. Klarer vi å løse velferdsoppgavene mer effektivt i et godt samarbeid mellom offentlig og privat, reduserer vi også presset for økt bruk av oljepenger og bidrar til lavere inflasjon. Digitaliseringssamarbeidet mellom finansnæringen og offentlige myndigheter (DSOP) er et eksempel på at godt samarbeid og noen få millioner investert, gir milliardgevinster for samfunnet.

Stortinget i Norge. Foto.

Alt om statsbudsjettet

Her finner du Finans Norges nyheter om hva vi mener, og våre høringssvar til myndighetene.