Nye innspill er sendt til EU-kommisjonen

Ellen Bramness Arvidsson, internasjonal direktør i Finans Norge. Foto.

Ellen Bramness Arvidsson, internasjonal direktør i Finans Norge jobber tett på prosessene i EU. Foto: CF-Wesenberg

I dag har Finans Norge sendt inn høringssvar på EU-kommisjonens forslag om deling av finansdata. Forslaget innebærer at finansnæringen må utvikle regler og tekniske løsninger for å dele kundedata med tredjeparter når kunder ønsker det.

I reguleringsforslaget pålegges finansinstitusjonene å dele kundedata med virksomheter som utvikler finansielle informasjonstjenester på basis av disse dataene.

– Kundedata omfatter både data fra personer og virksomheter. I forslaget defineres hvilke typer av data som skal kunne deles, under hvilke forutsetninger dette kan skje og hvilke krav som stilles på de virksomheter som tar imot data, sier Ellen Bramness Arvidsson, internasjonal direktør i Finans Norge. 

Beskriver norske finansielle informasjonstjenester

– I høringssvaret beskriver vi hvordan Norge har evnet å utvikle finansielle informasjonstjenester uten denne typen regulering, sier Bramness Arvidsson.

Dette var et av hovedpoengene vi framførte i en tidligere høringsrunde.

– Regelverket etablerer en forpliktelse til å dele data, og da blir det veldig viktig å vite hvilke data som omfattes av forpliktelsen. Framfor alt er det viktig for finansnæringen at deling av bearbeidede data ikke omfatter deling av data som vil avsløre forretningshemmeligheter.

Stiller spørsmål om like konkurransevilkår

Finans Norge er opptatt av at konkurransemulighetene i det markedet som etableres blir så like som mulig.

– Vi stilte derfor spørsmålet om det blir like konkurransevilkår når det blir mulig for de store datadrevne selskapene å etablere seg som tilbydere av finansielle informasjonstjenester, uten at finansnæringen kan stille de samme kravene til datadeling til disse selskapene. 

Positive til ordninger

– Når man nå velger å forsøke å regulere fram et marked for finansiell kundedata er vi fornøyde med at forordningsforslaget etablerer såkalt «ordninger» der de ulike interessentene vil kunne etablere regelverk, prismodeller og tekniske løsninger for deling av data, avslutter Bramness Arvidsson. 

Kvinne. Foto.
  • Ellen Bramness Arvidsson
  • Internasjonal direktør