Solid økning i medlemsmassen for Kvinner i Finans Charter

Publisert

Opptak fra presentasjonen av årsrapport for Kvinner i Finans Charter 2022

Kvinner i Finans Charter, der Finans Norge er en av eierne, la frem sin andre årsrapport tirsdag 26. september. I 2022 har tilslutningen til KIFC økt med 65 prosent. Nå går arbeidet inn i en ny fase, der fokuset vil være å legge til rette for kunnskaps- og erfaringsdeling blant bedriftene som er tilsluttet, og et samarbeid om måloppnåelse.

Kvinner i Finans Charter skal bidra til å øke andelen kvinner i ledende posisjoner og spesialistfunksjoner i finansnæringen i Norge og arbeidet med å rekruttere inn finansbedrifter har, i de to årene Charteret har eksistert, vært meget godt. 

– Vi er imponert over den overveldende oppslutningen vi har fått fra selskaper som vil forplikte seg til å nedlegge det arbeidet som kreves for å mer kjønnsbalanse inn i ledende funksjoner i næringen.  Dette viser at vi beveger oss mot en mer inkluderende og likestilt fremtid innen finansnæringen, sier Finans Norges arbeidslivsdirektør Therese Høyer Grimstad. 

Fire prinsipper 

 Virksomheter som slutter seg til Charteret signerer og forplikter seg til fire prinsipper; ha ett medlem i ledergruppen med dedikert ansvar for å følge opp arbeidet med kjønnsbalanse og inkludering, sette interne mål for kjønnsbalanse på ledernivåer og i spesialistfunksjoner, ha en ambisjon om at fremgang mot målene skal reflekteres i godtgjørelsen til ledergruppen og årlig publisere status og fremgang mot målene på egen hjemmeside. 

Rapporten for 2022, som ble fremlagt i går, viser at nesten alle bedriftene har plassert ansvaret for oppfølging av Charterets hos toppledelsen. De fleste har også satt tidfestede mål og nesten halvparten ønsker å knytte måloppnåelse opp mot godtgjørelsen til ledelsen. 

– Samarbeidet vårt er nøkkelen til å knytte sammen næringen, dele beste praksis og inspirere andre til å følge etter. Nå starter en ny fase for Charteret der man skal bygge videre på hverandres erfaringer og lage gode nettverk. Vi gleder oss til fortsettelsen, sier Høyer Grimstad. 

  • Therese Høyer Grimstad
  • Direktør arbeidsliv / advokat MNA