En næring i endring

Publisert

 Eddy Kjær, direktør for inkasso i Finans Norge. Foto.

Dette er en kommentar fra Eddy Kjær, direktør for inkasso i Finans Norge. Foto: Kilian Munch

I en tid da renter og priser stiger raskt, er det flere som får betalingsproblemer. Inkassobransjen har tatt grep for å sørge for en mer bærekraftig og kundevennlig inkassodrift. Felles bransjenorm og løft av kompetanse og sertifisering av ansatte er viktige utviklingstrekk.

Ett år etter inkassoselskapenes medlemskap i Finans Norge, har mye skjedd og noen myter står for fall.

Inkasso er ikke en lukrativ bransje med høye marginer, slik mange hevder. Inkassoselskapene ønsker forbrukernes beste, også når det er vanskelig. Samtidig investeres det stort i kompetanse på allerede gode inkassorådgivere.

Inkassobransjen sørger for at de som selger en tjeneste eller et produkt faktisk får betalt for dette. Det er også grunnen til at tilliten er høy i Norge og vi har effektive kjøpsprosesser med for eksempel kredittsalg. Ved manglende betaling oppstår naturligvis en krevende økonomisk situasjon for selger, men også en fundamental tillitskrise. Inkasso er garantisten for tilliten som er nødvendig for at samfunnet skal fungere.

Resultatene stuper i inkasso

Salærene til inkassobransjen ble betydelig kuttet i 2020, blant annet ble de såkalte små salærene halvert. Enkelte, blant annet Forbrukerrådet og SV, foreslår å fortsette kuttene med ytterligere reduksjon av de såkalte store salærene (tilknyttet mer komplekse saker). Dette har vært foreslått før kjennskap til konsekvensene av eksisterende kutt.

Etter årsrapporteringen for 2022, så vet vi derimot mer. Finans Norges beregninger viser en dramatisk nedgang i resultatmarginene fra 21 prosent i 2020 til åtte prosent i 2022. Flere av Finans Norges medlemmer viser også til underskudd i 2022. Gjennomsnittlig resultatgrad i 2021 for ikke-finansielle aksjeselskap var til sammenlikning er betydelige høyere med 24,1 %, ifølge SSB (statistikk for 2022 er ikke tilgjengelig).

Inkassobransjen forbereder betydelige investeringer når ny inkassolov vedtas, og dette krever naturligvis et minimum av kapital. Det er derfor ytterst viktig at salærene ikke kuttes ytterligere. De uunngåelige konsekvensene vil bli svakere oppfølging av de forbrukerne som trenger det mest.

Bransjenorm for utenrettslig gjeldsordning

Inkassobransjen ønsker en effektiv og god innkreving av skyldig gjeld. Dette innebærer også forsøk på å løse saken sammen med forbrukeren før kravet sendes til Namsmannen som siste utvei. Derfor har næringen i fellesskap laget en bransjenorm som våre medlemmer har forpliktet seg til å følge.

Resultatet av en vellykket forhandling er en «utenrettslig gjeldsordning», eller en annen utenrettslig løsning som for eksempel nedbetalingsavtale eller engangsoppgjør. Det er ikke ønskelig at saken sendes til Namsmannen før det er ytterst nødvendig, og Finans Norges medlemmer er derfor enige om blant annet at:

  • Når forbrukeren starter utenrettslige gjeldsforhandlinger (les: før saken eventuelt sendes Namsmannen), så pauses også nye inkassotiltak. Dette reduseres forbrukerens stress betydelig (2.1).
  • Når forbrukeren har startet utenrettslige gjeldsforhandlinger, så sendes ikke kravet (som hovedregel) til Namsmannen eller Forliksrådet. Dette gir forbruker bedre tid og mindre stress (2.6).
  • Forbrukeren skal motta en begrunnelse for hvorfor forslag til løsning ikke kan aksepteres, og eventuelt forventninger til endringer for aksept. Dette gjør at forbrukeren vet hvordan kravet kan innfris og gir økt forutsigbarhet i en krevende situasjon (2.9).

Økt kompetanse og sertifisering

Inkassobransjen består av mange kompetente og erfarne ansatte som ønsker å bidra til en bedre hverdag for de med økonomiske problemer. Det er nå tid for å dokumentere det gode arbeidet som utføres i inkassobransjen, og Finans Norges medlemmer ønsker derfor å investere i felleskapet til Finansnæringens Autorisasjonsordninger.

FinAut har lang erfaring med autorisering av ansatte i finansnæringen, og har nå eniges om et samarbeid med Finans Norges medlemsbedrifter.

Medlemmenes løft og formalisering av kompetanse er viktige investeringer som kommer til å koste bransjen betydelige ressurser. Bransjens kundeundersøkelser er generelt svært sterke, men nå ønsker næringen at rådgivning til forbrukerne blir enda bedre og skape ytterligere stolthet ved å hjelpe forbrukere i en krevende livssituasjon.

Forprosjekt er startet og vi anslår at første kurs for bransjen starter tidlig neste år. Autoriseringen vil være tilgjengelig også for ikke-medlemmer av Finans Norge.

Inkasso

Finn flere nyheter og relevant innhold for inkassobransjen.

  • Eddy Kjær
  • Direktør inkasso