– Svindelofre er ikke dumme

Person med maske for å skjule sin identitet. Foto.

På Forbrukerkonferansen 12. og 13. september møter du Marit Amundsen, som hjalp sin tante gjennom den tøffe tiden. Foto: Vinkel media. Foto: Vinkel media

Det sier Marit Amundsen, niesen til Lillian som sommeren 2020 fikk tappet kontoen sin for over 300.000 kroner av frekke telefonsvindlere. Lillian var en av flere eldre i de såkalte «Olga-svindelsakene» som ble oppringt av personer som sa de var fra banken deres, og som lurte dem til å oppgi BankID-hemmelighetene sine for så å ta ut store beløp.

Metoden i «Olga-svindelsakene» rettet seg mot eldre. Svindlerne ringte opp kundene, sa de var fra banken deres og forsøker å hente ut koder, passord og sensitive opplysninger.

Lillian, tanten til Marit, var gjennom en tøff periode da hun ble svindlet, men nå er de økonomiske bekymringene over og begge to kan pustet lettet ut. Foto: Privat

Overbevisende «bankansatt»

– Det var en svært troverdig «bankansatt» som ringte tante fra bankens telefonnummer, sa hun var i ferd med å bli svindlet og at han skulle hjelpe henne med å stoppe svindelen, sier Marit Amundsen, niesen til Lillian.

Hun forteller at tanten naturlig nok opplevde situasjonen som veldig kaotisk, samtidig som hun helt og fullt trodde personen i andre enden ringte fra banken, fordi telefonnummeret i displayet viste bankens navn.

– Vi opplevde banken som vanskelig å snakke med og de mente at hun hadde bidratt til svindelen selv fordi hun hadde gitt fra seg BankID-hemmelighetene sine. Men tante var jo helt i sjokk da telefonen kom. Hun er slett ikke en dum gammel dame. Måten denne svindelen ble utført på var meget troverdig og Høyesterett var heldigvis enig med oss i at dette ikke var noe tante kunne klandres for, sier Marit Amundsen.

På Forbrukerkonferansen 12. og 13. september møter du Marit Amundsen, som hjalp sin tante gjennom den tøffe tiden. Foto: Vinkel media

Juridiske avklaringer

Banken mente at Lillian måtte dekke tapet sitt selv, fordi hun ga opplysninger om kontoen sin over telefon. Men i september i fjor kom en dom fra Høyesterett i en tilsvarende sak, som ga kunden medhold. Finansavtaleloven er også endret, og legger mer ansvar på banken. Fremtidige svindelofre er derfor bedre ivaretatt enn det Lillian var.

For Lillian var tapet av pengene vanskelig. Marit forteller at tanten fortsatt er svært preget av saken og at dette har vært en enorm psykisk belastning for henne. En Spleis opprettet for Lillian underveis var til stor økonomisk hjelp for henne.

Stadig nye metoder

Olga-sakene ble mye omtalt i media, og vi leser til stadighet om nye metoder svindlerne tar i bruk for å lure folk til å gi dem tilgang til konti og penger.

– Vårt inntrykk er at bankene har blitt flinkere til å informere sine kunder etter hvert som nye svindelmetoder blir kjent og det jobbes stadig med nye tiltak for å forhindre slike ulykksalige hendelser, sier Finans Norges forbrukerpolitiske direktør, Gry Nergård.

Svindel som tema på Forbrukerkonferansen

12. og 13. november har Finans Norge samlet alle gode krefter til en konferanse med nettopp svindel på dagsorden. Da møtes representanter fra bankene, teleselskapene, politiet og toppskodde jurister for å diskutere hvordan vi kan unngå svindel mot bankkunder.

Da kan du også møte Marit Amundsen, og høre mer om Lillians historie. Den endte heldigvis lykkelig for Lillian, mye på grunn av Marits hjelp og pågangsmot.

Forbrukerkonferansen 2023

Forbrukerkonferansen 2023

Forbrukerkonferansen 2023 arrangeres 12. og 13. september.