Udekket etterspørsel etter sikkerhetskompetanse

Publisert

Dame som jobber på pc. Foto.

Rapporten «Arbeidslivets behov for digital sikkerhetskompetanse frem mot 2030» fra NIFU viser at norsk arbeidsliv vil mangle 4 000 personer med digital sikkerhetskompetanse innen 2030. – Det vil ramme finansnæringen og understreker hvor viktig det er å få utdannet flere innenfor dette feltet, sier Finans Norges arbeidslivsdirektør Therese Høyer Grimstad.

Den 31. mai kom rapporten «Arbeidslivets behov for digital sikkerhetskompetanse frem mot 2030» utarbeidet av Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) på oppdrag av Justis- og beredskapsdepartementet. Formålet med rapporten har vært å få oppdatert analyse av tilgangen på- og etterspørselen etter dekkende digital sikkerhetskompetanse.

Stort behov

Det har vært en tredobling av alvorlige digitale sikkerhetshendelser mellom 2019 og 2021. Rapporten konkluderer med det er behov for mer digital sikkerhetskompetanse for å imøtekomme fremtidens behov.

I Kompetansesjekken 2022 svarte halvparten av finansnæringen at de er spesielt interessert i spesialistkompetanse på IT-sikkerhet fremover.

Therese Høyer Grimstad portrett

Therese Høyer Grimstad, arbeidslivsdirektør i Finans Norge. Foto: Kilian Munch

– Kompetansesjekken viser at vår næring har et økende behov for sikkerhetspersonell som kan beskytte virksomhetene mot digitale cyberangrep, sier Therese Høyer Grimstad.

Peker på tre innsatsområder

NIFU estimerer at arbeidslivet vil ha etterspørsel etter 21 000 personer, mot et estimert tilbud på 17 000 personer i år 2030. Det vil altså være et misforhold mellom tilbud og etterspørsel på rundt 4000 personer med digital sikkerhetskompetanse. Skal gapet mellom etterspørselen og tilbudet lukkes trekkes det frem tre områder som kan løse problemet:

  • Mer politisk prioritering på å øke dimensjoneringen av IT-studieplasser
  • Heve kompetansen på dagens ansatte
  • Rekruttere internasjonalt

– Denne rapporten bekrefter viktigheten av å utdanne flere med IT-kompetanse, tilrettelegge for etter- og videreutdanning, og finne et bedre og raskere system for å rekruttere utenlandske borgere med IT-kompetanse, sier Finans Norges arbeidslivsdirektør.