Viktige fellesløsninger for samfunnet

Publisert

Diagram som viser forbindelser. Foto.

Foto:adam121/Adobe Stock.

Finans Norge Forsikringsdrift utvikler og drifter stadig flere fellesløsninger for forsikringsnæringen og samfunnet.

– Forsikringsnæringen her i landet er i front internasjonalt når det gjelder digitalisering. Men fortsatt er potensialet for økt effektivisering gjennom digitalisering stort, sier administrerende direktør i Finans Norge Forsikringsdrift Ståle Solem Ingebrigtsen.

Forsikringsselskapene og myndighetene etterspør, og ser behov for, nye løsninger på en rekke områder. Samarbeid med myndighetene om nyskapende digitale løsninger, er en viktig forutsetning for å bygge gode løsninger for fremtiden.

Finans Norge Forsikringsdrift drifter og forvalter sammen med Trafikkforsikringsforeningen, Pensjonskontoregisteret og Norsk Naturskadepool sentral infrastruktur som det nasjonale registeret over forsikringspliktige motorkjøretøy, tilgang til folkeregisteret på vegne av finansbransjen, takseringssystem for tilnærmet alle bilskader i Norge, koordinerings-og utligningssystemer for naturskader og sentral infrastruktur for privat pensjonsopptjening.

Egen pensjonskonto ble innført i 2021. Det innebærer at pensjonsleverandørene kan samle pensjonsopptjening fra både nåværende og tidligere arbeidsgivere. Denne løsningen er både lønnsom for kundene og gir god oversikt.

– Finans Norge Forsikringsdrift vil spille en nøkkelrolle fremover i digitaliseringen av næringen, og det er flere nye områder som kan egne seg for nye løsninger og effektiv samhandling på tvers av forsikringsnæringen, sier Solem Ingebrigtsen.

Bærekraftige løsninger

Gode sirkulære løsninger må på plass for å nå klimamålene. Gjennom Finans Norge Forsikringsdrift legges det til rette for bærekraftige løsninger på flere områder. Forsikringsselskapenes Bilskadekontor legger blant annet til rette for gjenbruk, ved å tilby infrastruktur som gjør det mulig med mer bruk av brukte bildeler. Videre bidrar Restverdiregningstjenesten (RVR) til mer bærekraftig gjenoppbygging ved å redusere skadeomfang etter brann- og vannskader.

– Restverdiredningstjenesten bidrar hvert år til å redde millionverdier for skadelidte, forsikringsselskap og samfunnet. I samarbeid med lokalt brannvesen landet rundt, og med spesialinnredede biler, vil vi videreutvikle tjenesten til det beste for samfunnet, sier Solem Ingebrigtsen.

Nye ordninger og oppgaver

Flere nye oppgaver til nytte for fellesskapet og samfunnet planlegges. Samtidig er det viktig å bruke tid på å undersøke hvilke områder forsikringsnæringen er mest tjent med at utføres i fellesskap, og hvilke områder som ikke bør håndteres gjennom felles løsninger.

– Innsamling av skadedata til nytte for samfunnet gjør vi allerede på en rekke områder, men her er det enda flere muligheter fremover, sier Solem Ingebrigtsen.

Foto: Thomas Brun/NTB Kommunikasjon