Oppdatert verktøykasse for likestilling, inkludering og mangfold

Publisert

Mange mennesker i forskjellig alder og opprinnelse. Mangfold på arbeidsplassen.

Foto: Rawpixel / Adobe stock

Finans Norge og Finansforbundet har oppdatert verktøykassen for likestilling, inkludering og mangfold. – Dette er noe som prioriteres av våre medlemmer. Vi håper verktøyene vil øke næringens evne til å tiltrekke seg, utvikle og ikke minst beholde talentfulle medarbeidere fra ulike bakgrunner og bidra til å skape en næring der alle føler seg sett, hørt og verdsatt, sier Finans Norges arbeidslivsdirektør Therese Høyer Grimstad.

Verktøyene er basert på både lovkrav, initiativer fra finansnæringen og ikke minst gode råd og erfaringer fra medlemsbedriftene og ansatte i finans. Målet er at den oppdaterte verktøykassen gir finansbedriftene en praktisk og helhetlig tilnærming som kan brukes i det kontinuerlige arbeidet med å skape en mer likestilt, inkluderende og mangfoldig næring.

Godt mottatt

Den oppdaterte verktøykassen ble presentert på et webinar for Finans Norges arbeidsgivermedlemmer torsdag 30. mars. Til stede på webinaret var også Christian Kongolo, grunnlegger og leder i Finans4alle. Han var fornøyd med det han fikk presentert;

– Verktøykassen ser veldig bra ut. Tiltakene er praktiske og enkle å iverksette for bedriftene. De som ønsker å forbedre sitt likestillings-, mangfolds- og inkluderingsarbeid kan nå kan finne ulike tiltak på ett sted i verktøykassen. Og de som allerede er gode på dette kan kanskje bli enda bedre om ser noen verktøy de selv ikke benytter, sa han til deltakerne på webinaret.

Ikke bare likestilling

Den oppdatere verktøykassen trekker frem inkludering som en nøkkel i arbeidet. Selv om likestilling fortsatt er et helt sentralt område å jobbe videre med, har Finans Norge og Finansforbundet også ønsket å trekke frem viktigheten av også å jobbe med mangfold, noe verktøykassen bærer preg av. 

Hele verktøykassen kan du se på Arbeidslivssidene. Der ligger også lenke til opptak av webinaret og lenke til veilederen for mangfoldsrekruttering (krever arbeidsgiverinnlogging).