Traff blink med Bærekraftig finans

Publisert

Foto: Lovelyday12/AdobeStock

BIs rådgivende organ for finansnæringen er en viktig arena for å sikre at kurs og programmer som tilbys er relevant for sektoren. Fra næringen deltar både Finans Norge, Finansforbundet og FinAut i tillegg til flere av våre medlemsbedrifter. Kurset «Bærekraftig finans» ble utviklet etter innspill fra rådet og gode tilbakemeldinger fra deltakerne viser at det traff blink. Nå kjøres det i gang for tredje gang.

Bis rådgivende organ møtes to ganger i året for å diskutere undervisningstilbud og relevante forsknings- og utviklingsområder BI anbefales å satse på. I tillegg bidrar rådet med innsikt og tilbakemeldinger for hvert studieprogram og sikrer at finansnæringens behov ivaretas ved evaluering og utvikling av nye programmer. 

Utspring fra Kompetansesjekken 

Finans Norges årlige kompetanseundersøkelse «Kompetansesjekken» har gjennom flere år synliggjort et stort behov for kompetansetilbud innenfor bærekraft. I 2021 lanserte derfor BI flere korte kurs innen bærekraftig finans for å gi deltakere kunnskap med faglig tyngde i et kompakt format. Kursene gjennomføres digitalt og har en varighet på totalt tre uker. Deltakere som gjennomfører tre kurs i en kursserie, har muligheten til å formalisere utdannelsen med en eksamen. 

Fornøyde studenter 

BI melder at kurset nå har vært gjennomført i to hele runder med fulle klasser med rundt 50 deltagere som har gitt gode tilbakemeldinger. Kurset scoret 4,7 på en skala fra 1-5 der 5 er best. Kurset egner seg både for private rådgivere og ikke minst rådgivere i bedriftssegmentet, og både for bank, forsikring og fond. Oppstart av neste kursrunde er 8. mars.