Viktig for digitaliseringsarbeidet

Publisert

– Dette gjør det mulig å fortsette moderniseringen av de viktige digitale byggeklossene, som ID-porten og kontakt- og reservasjonsregisteret, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp). Foto: Senterpartiet

Regjeringen bevilger 8,3 millioner kroner til Digitaliseringsdirektoratet (DigDir) for å legge til rette for enda mer gjenbruk av digitale fellesløsninger som DigDir har ansvaret for. Dette er gode nyheter for det utstrakte og gode samarbeidet mellom en rekke offentlige virksomheter og privat næringsliv gjennom DSOP-samarbeidet.

Digitalt Samarbeid Offentlig Privat (DSOP) er en samarbeidsløsning som gjennomfører en rekke prosjekter der partene har som mål å utveksle data på en mer effektiv og sikrere måte. Den nåværende prosjektporteføljen bestående av gjennomførte og igangsatte prosjekter er estimert til å spare det norske samfunnet for 60 milliarder kroner over de neste 10 årene.

– Regjeringen skal ha ros for å ha lyttet til flere som har påpekt at en slik bevilgning er nødvendig og sikrer fortsatt fremdrift i det gode digitaliseringsarbeidet i Norge, sier Tom Staavi, Informasjonsdirektør i Finans Norge.

Les hele meldingen på regjeringens nettsider.