Streik i barnehager gir ikke rett til fri

Publisert

Foto: AdobeStock/MProduction

Natt til 15. oktober ble det brudd i meglingen mellom Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta og motparten Private Barnehagers Landsforbund. 17. oktober ble ansatte i private barnehager tatt ut. Streiken trappes ytterligere opp fra 20. oktober. Mange i Finans Norges medlemsbedrifter vil bli berørt som følge av at barnehager stenger.

Streikesituasjoner er regulert og her er reglene som arbeidsgiver og arbeidstaker må forholde seg til:

Ikke rett til fri

Det er ikke lovregulert en rett til fri ved stengte barnehager som følge av streik. Omsorgspermisjon, såkalt "sykt barn-dager" kan ikke benyttes.

Rett til fri ved streik følger heller ikke av det sentrale tariffavtaleverket i finans. De lokale parter kan ha avtalt en rett til korte velferdspermisjoner, men normalt gir slike bestemmelser ikke rett til fri ved stengte barnehager som følge av streik.

Oppfordrer til dialog

Finans Norge oppfordrer våre medlemsbedrifter til å finne gode løsninger gjennom dialog, for eksempel gjennom uttak av ferie, avspasering, permisjon mv. Det er mange som har mulighet til å jobbe hjemmefra, noe som kan gi rom for større fleksibilitet.

Ta gjerne kontakt ved spørsmål.