Kvinner fra finansnæringen inntar NHOs Female Future

Publisert

To av kandidatene som deltar på programmet er Kristina Løvenskiold, leder for bærekraft bedriftsmarkedet i Nordea Norge og Ann Jeanett Klinkenberg, leder for kundeservice og digital i Grong Sparebank. Foto: Nordea og Grong Sparebank

Nå inntar kvinner fra finansnæringen Female Future, i forbindelse med at Finans Norge går inn som egen landsforening i NHO fra 1. januar 2023. 16 kvinner fra store og små finansbedrifter skal nå jobbe med temaer som ledelse, kommunikasjon, styrekompetanse, nettverksbygging og synlighet.

Female Future er et leder- og styreutviklingsprogram for kvinner som NHO har kjørt siden 2003. Allerede i 2013, da programmet var 10 år, gjennomførte Sintef en evaluering av effekten. Konklusjonen var at NHOs Female Future program var et vellykket konsept som hadde bidratt til svært god resultatoppnåelse når det gjelder å øke kvinneandelen i ledelse og styrer. Flertallet av deltagerne var godt fornøyd med programmets innhold og arbeidsformer. Det er altså et godt gjennomkjørt konsept som kvinnene i finansnæringen får tilgang til.

Kjønnsbalanse og mangfold er viktig

I finansnæringen jobbes det målrettet for å få flere kvinner inn i leder- og spesialiststillinger, blant annet med programmet Kvinner i Finans Charter. Finans Norges arbeidslivsdirektør Runa Opdal Kerr tror at NHO-programmet kan bidra til å få flere kvinner inn i nettopp slike stillinger.

– Kjønnsbalanse og mangfold i ledelsen bringer inn ulike erfaringer og perspektiver og kan forbedre kvaliteten på beslutningsprosesser og evnen til å tilpasse seg stadig raskere og mer uforutsigbare endringer. Det er viktig generelt sett for næringslivet, men også viktig for våre medlemsbedrifter som nettopp skal betjene både næringslivs- og personkunder gjennom ulike faser.

Viktig å ha med representanter fra mange bransjer

Elisabeth Svendsen er programleder for Female Future. Hun forteller at alle landsforeningene i NHO oppfordres til å ha med representanter i programmet og at de prøver å ha så god bredde som mulig. Ved å ha med representanter fra mange forskjellige bransjer skapes det mangfold og et bredt nettverk.

– Noen av landsforeningene i NHO har større søkermasse enn andre, og for eksempel Offshore Norge har valgt å opprette sitt eget program. Da vi ga Finans Norges medlemsbedrifter tilgang til å søke var vi derfor usikre på hvor mange som ville være interessert, sett i lys av at mange hadde egne programmer. Men interessen har vært formidabel, sier Elisabeth Svendsen.

16 av de 60 deltakerne på de to kullene som starter opp eller allerede har startet nå i høst, er fra Finans Norges medlemsbedrifter.

Hun forteller at NHO ønsker seg kvinner inn i programmet som allerede er mellomledere og som aspirerer til topplederstillinger.

– Når vi ser på hvor mange av Finans Norges medlemsbedrifter som har søkt ser det ut til at Female Future-programmet er attraktivt også for finansnæringen, avslutter Female Future-programlederen.

Store forventninger

To av kandidatene fra Finans Norges medlemmer som slapp igjennom nåløyet er Ann Jeanett Klinkenberg, som er leder for kundeservice og digital i Grong Sparebank og Kristina Løvenskiold, som er leder for bærekraft bedriftsmarkedet i Nordea Norge.

Kristina Løvenskiold tilhører første kull og har allerede vært på første samling.

– Jeg satt igjen med et veldig positivt inntrykk. Det var et godt forberedt og interessant innhold og kullet var bredt sammensatt slik at det er et stort potensial for å lære av hverandre.

Hun forteller at allerede på dag 1 ble det tydelig sagt at dette ikke er et kurs der man skal sette søkelys på glasstak og diskriminering. Her skal kandidatene jobbe med hvordan de selv skal løfte seg fremover. Få gode verktøy og innspill til å jobbe videre for å påta seg større og mere ansvar, og utvikle seg videre.

– Grunnen til at jeg syns dette er spennende er at jeg skal jobbe med selvledelse, videreutvikle mine sterke sider og bli mer bevisst på mine svake punkter. Det blir også spennende å lære mer om styrearbeid og styrekompetanse, sier Kristina Løvenskiold i Nordea.

Ann Jeanett Klinkenbergs kull har oppstart 17. oktober. Hun gleder seg til første samling og er veldig glad for at en slik mulighet eksisterer. Hun har store forventinger til hele programmet, og gleder seg til å komme i gang.

– Agenda for første samling er karrierekoder og selvledelse. Dette er spennende tema som gir meg forventninger om spennende personlig utvikling. I tillegg til mulighetene for personlig utvikling synes jeg det minst er like spennende hvordan programmet påvirker samfunnet. Jeg bor i Namdalen, helt nord i Trøndelag og ønsker at kompetansen man opparbeider seg i slike leder- og styreutviklingsprogram skal komme lokalsamfunnet til gode. Kvinner som ønsker å ta større lederroller og styreverv trenger vi i hele landet, men kanskje særlig ute i distriktene, sier Grong Sparebanks leder for kundeservice og digitale flater.

Klinkenberg setter stor pris på å ha en arbeidsgiver som gir henne mulighet til å bruke tid på dette programmet, og ikke minst ser viktigheten av det.

Finans Norge ønsker alle 16 deltakere lykke til med programmet!

Fakta om Female Future

  • Leder- og styreutvikling for kvinner i NHOs medlemsbedrifter
  • Startet i 2003
  • Temaer er ledelse, kommunikasjon, styrekompetanse, nettverksbygging og synlighet
  • Programmet varer over en 9 måneders periode med 6 fysiske samlinger
  • Årets program 2022/2023 består av to kull med 30 deltakere pr kull
  • Første samling: 6. september og 17. oktober
  • Programmet krever innlevering av en prosjektoppgave som eksamen
  • Tilbys ansatte i NHOs medlemsbedrifter. Åpnet for Finans Norges medlemsbedrifter høsten 2022
  • Over 1850 kvinner har deltatt fra rundt 1000 bedrifter
  • Eksportert til 6 land i Afrika