Finans Norge mottok pris sammen med Skatteetaten

Finans Norge mottok pris sammen med Skatteetaten

I samarbeid med NAV, pensjonsbransjen og Finans Norge og Bits, vant Skatteetaten årets Fyrlyktpris. Vinnerprosjektet gjør at flere får den pensjonen de har krav på, og det gir i tillegg store gevinster for både arbeidsgivere og samfunnet.

I prosjektet har offentlige og private instanser samarbeidet, for å dele opplysninger om inntekt og arbeidsforhold fra a-meldingen med pensjonsforetak i privat sektor, til ajourhold og beregning av obligatorisk tjenestepensjon (OTP).

A-meldingen er endret for å muliggjøre dette, og opplysningene deles gjennom tjenester tilbudt av Skatteetaten og NAV. Endringene innebærer at det blir lettere for arbeidsgivere å rapportere gjennom a-meldingen og til pensjonsselskapene, og det blir lettere å føre tilsyn for å kontrollere at arbeidsgiverne betaler inn riktig pensjon for sine ansatte.

– Løsningen har stort verdiskapningspotensiale og øker sannsynligheten for at borgere får sine rettigheter oppfylt, skriver juryen i sin begrunnelse om hvorfor Skatteetaten vant prisen.

Fyrlyktprisen 2022: Obligatorisk tjenestepensjon

Den største gevinsten ligger hos arbeidsgiverne og arbeidstakerne

Spesialrådgiver, Torun Wahl, i Finans Norge har lenge arbeidet med prosjektet og mottok prisen sammen med Skatteetaten.

– Under hele prosjektperioden har det vært et nært og godt samarbeid mellom alle involverte, og det er etablert en god løsning for alle parter, forteller Torun Wahl.

– Den største gevinsten i dette prosjektet ligger likevel hverken i etatene eller hos pensjonsleverandørene. For arbeidsgivere effektiviserer og forenkler dette rapporteringen til pensjonsleverandørene. For den enkelte ansatte i bedriftene ser vi at løsningen bidrar til riktigere pensjonssparing og i noen tilfeller mer pensjonssparing – nettopp det har vært et viktig effektmål i prosjektet, sier Wahl.

Det er beregnet at prosjektet vil gi

  • Mellom en og to milliarder kroner i økt pensjonssparing hvert år, som følge av tettere oppfølging av arbeidsgiver
  • Mellom 50 og 90 000 flere arbeidstakere pensjonen de har krav på
  • Besparelse for arbeidsgivere på inntil 720 millioner kroner årlig på grunn av enklere rapportering
  • Besparelse for pensjonsbransjen på 32 millioner kroner per år på enklere innhenting av data