Vi må utdanne flere med IT-kompetanse

Publisert

Foto: Gvozdikov/AdobeStock

For å sikre Norges konkurransekraft må vi opprette flere IT-studieplasser og inkludere IT-kompetanse i flere studieretninger, inkludert i etter- og videreutdanningstilbudet. Det skriver Finans Norges Katarina Lægreid Buzatu og Frederick Hjertø i en kronikk i Dagsavisen.

Kronikken ble publisert i papirutgaven til Dagsavisen 13. september 2022

Av advokat Katarina Lægreid Buzatu og spesialrådgiver Frederick G. Hjertø, Finans Norge

Finans Norges kartlegging av finansnæringens kompetansebehov viser at 88 prosent mangler IT-kompetanse. Etterspørselen har skutt i været de siste årene. For å sikre Norges konkurransekraft må vi opprette flere IT-studieplasser og inkludere IT-kompetanse i flere studieretninger, inkludert i etter- og videreutdanningstilbudet.   

Finans Norges undersøker jevnlig finansnæringens kompetansebehov. Årets undersøkelse avdekket at bedriftene i stadig økende grad sliter med å få tak i- og beholde personer med IT-kompetanse. Hele 60 prosent har det siste året hatt ubesatte stillinger innenfor IT. Den vanligste forklaringen er at bedriftene ikke får søkere. 59 prosent svarer at nyrekrutterte IT-ansatte har sluttet i løpet av de siste 12 månedene. Spennende arbeidsoppgaver og høyere lønn trekkes frem som årsakene. Svarene viser at IT-hodene i praksis kan velge og vrake hvilken arbeidsgiver de ønsker.

Dersom denne situasjonen vedvarer, vil norsk næringsliv bli svært sårbart for internasjonal konkurranse. For å møte fremtiden, sikre grønn omstilling og digital konkurransekraft, må bedriftene ha tilgang til riktig kompetanse. Tall fra Samordna opptak viser at antallet som får studietilbud innen teknologifag og IKT har gått marginalt ned siden 2021. Totalt var det 3,4 prosent færre som fikk tilbud i år. Finans Norge mener det må prioriteres IT-studieplasser og inkludere IT-kompetanse i flere studieretninger.

I tillegg til å utdanne nye IT-hoder, har vi behov for å etter- og videreutdanne de folkene vi har. Derfor er det viktig at dette gjøres relevant og fleksibelt. Tilbudet til de som står i jobb må være relevant innholdsmessig, og legges opp slik at det blir praktisk mulig å gjennomføre. Fleksible, digitale og modulbaserte etter- og videreutdanningstilbud blir viktig. For å sørge for at tilbudene er relevante bør utdanningsinstitusjonene og næringslivet samarbeide. Finansnæringen er klar til å bidra for å lage relevante utdanningsløp slik at vi får utdannet mange nok IT-hoder til å sikre Norges konkurransekraft.