Ta grep om din egen økonomi

Foto: F/Adobe Stock

Det siste halvåret har vi opplevd at alt blir dyrere, og mange er bekymret for økonomien sin. Har du økonomiske utfordringer er det viktig at du søker råd i tide. Les hele kronikken til Hilde Elisabeth Johansen, fagsjef i Finans Norge.

Kronikken var først publisert i papirutgaven av VG 01. september 2022. 

Det siste halvåret har vi opplevd at alt blir dyrere, både strøm, drivstoff og mat. I tillegg er lånerentene på vei oppover. Mange er derfor bekymret for økonomien sin. Det viser blant annet Forventningsbarometeret til Finans Norge. Er du også en av de som har økonomiske bekymringer? Ikke la mismotet ta overhånd. Det er flere ting du kan gjøre. 

En del husholdninger har allerede utfordringer med å klare å betale alle regningene sine, blant annet kunne NAV Trøndelag rapportere i Trønder-Avisa mandag 22. august om at de i første halvår i år registrerte en økning i antallet saker som havnet på bordet deres med 45 prosent, og det før de to siste renteøkningene har slått inn.

Det kan være lett å føle at situasjonen er håpløs når man ser at utgiftene bare øker. Da er det lett å miste motet. Noen knytter også skam til betalingsvanskene, og det kan gjøre situasjonen enda tøffere. 

Ta grep og søk råd i tide

Det viktigste du kan gjøre i en sånn situasjon er å ta grep om økonomien din. Skaff deg oversikt. Klarer du ikke å løse det på egen hånd, så ta kontakt med banken din som kan bistå med råd og hjelp.

Bankene sitter med stor kunnskap om hvilke muligheter som finnes og om hvilke grep den enkelte kan ta. I banken kan du få en gratis prat med en rådgiver som har god trening i å hjelpe folk. Bankene har til sammen mer enn 5.000 autoriserte rådgivere i kreditt som gir råd til kunder som har spørsmål om sin privatøkonomi. De autoriserte rådgiverne har dokumentert kompetanse i personlig økonomi og erfaring i å se helheten i kundenes økonomi, og de kan bidra med løsninger som passer for den enkelte. Vi vet at de fleste med betalingsvansker har nytte av informasjon, råd og kanskje konkret hjelp. 

Har du økonomiske utfordringer, er det derfor viktig at du søker råd i tide. Erfaringen er da, at det er lettere å komme frem til gode løsninger med kreditorene og forhindre at gjelden eskalerer.  

Bankene har virkemidler

Bankene har viktige virkemidler som forbrukerne trenger for å håndtere sin privatøkonomi. Mange er kanskje ikke klar over dette, for de har ikke opplevd økonomiproblemer tidligere. Andre kjenner kanskje til rådgivingstjenesten, men kvier seg for å be om hjelp for å rette opp økonomien.

Bankenes erfaring er at folk som får økonomiske problemer venter for lenge med å ta kontakt for å få bistand. Det er viktig å ta kontakt tidlig. Økonomiproblemer forsvinner ikke av seg selv. Tvert imot kan de bli verre, og det kan bli dyrere å løse dem dersom man utsetter å ta tak. Bankene gir god digital informasjon over sine virkemidler, og det kan være til stor hjelp. Her vil de som ellers kvier seg for å ta kontakt kunne finne god informasjon til selvhjelp, men informasjonen vil også være et godt utgangspunkt for en samtale med rådgiver i banken. På denne måten vil vi etter vår mening kunne gi best mulig hjelp til de som trenger det. 

Få bankens hjelp til å mestre økonomien

Målet må være at den enkelte skal kunne mestre sine økonomiske utfordringer på egenhånd. Men det kan skje plutselige endringer i livet som påvirker privatøkonomien slik at man ikke klarer å håndtere utfordringene selv. Pandemien var et eksempel på en hendelse som satte mange i en vanskelig økonomisk situasjon. Nå blir alt dyrere på flere grunnleggende tjenester og varer i kombinasjon med at lånerentene stiger. Da er godt å vite hva man kan gjøre, og hvor man kan få bistand til å løse problemene.

Bankene ønsker å hjelpe for å forebygge økonomiproblemer. Det er viktig at den enkelte har kontroll på sin egen økonomi og søker hjelp dersom man ikke lenger får budsjettet til å gå opp.