Sparebankforeningen på Arendalsuka

Publisert

Se Sparebankforeningens program og opptak fra Arendalsuka 2022.

Den 15. august 2022 inviterte Sparebankforeningen til Arendalsuka, med en rekke spennende og aktuelle temaer på menyen. Arrangementene holdes i Sparebanken Sørs lokaler i Arendal sentrum. Se også: Neste sending er onsdag morgen.

Se program og opptak

Kl. 13.15-14.00 Norsk økonomi på vei ut av pandemien

Det er solid vekst i norsk økonomi på vei ut av pandemien. Arbeidsledigheten er på det laveste nivået siden 2008, og antall ledige stillinger har ifølge NAV aldri vært høyere. Samtidig faller forbrukernes forventninger til egen og landets økonomi til svært lave nivåer, sentralbanken planlegger en serie med rentehevinger frem til sommeren 2023 og høyere rentekostnader kommer på toppen av et allerede høyt inflasjonsnivå.

Kl. 14.00-14.45 Fra allmennytte til næringsnytte

Sparebanksektoren deler hvert år ut store deler av eget overskudd (samfunnskapitalen) til gode formål, og er en av Norges største private bidragsytere til idrett, kultur og frivillighet. Sett i lys av det store omstillingsbehovet norsk økonomi står overfor, bør sparebanksektoren våge å bruke større deler av samfunnskapitalen på initiativ som fremmer aktivitet, utvikling og omstilling? Og hvilke dilemma medfører det eventuelt?

Kl. 15.00-15:45 Omstilling av norsk økonomi skjer i regionene

Vi står midt i en krevende omstilling. Regjeringen har nylig lansert et veikart for et norsk grønt industriløft, og planlegger å sette av 60 milliarder kroner i statlige midler frem til 2025. Vi måler temperaturen på hva som skjer i satsinger på nye næringer i alle landsdeler.

Kl. 16.00-16.45 Sparebankenes historie og stilling gjennom 200 år

I år er det 200 år siden den første sparebanken ble etablert i Norge. Det markerer en reise igjennom to århundre der sparebankene har spilt en avgjørende rolle for utvikling av næringsliv, lokalsamfunn og vekstkraft i alle landets regioner. Etter foredraget samles vi for en sosial samling med enkel bevertning i Sparebank Sør sine lokaler. 

Onsdag 17. august: 

Finans Norge, Finansforbundet og Sparebankforeningen inviterer til Finanskveld med duoen "Isaksen & Ulstein". Vi åpner Finanskvelden med Torbjørn Røe Isaksen, samfunnsredaktør i e24 og Hege Ulstein, kommentator i Dagsavisen som kommenterer og drodler fritt rundt hva skifte av regjering har hatt og si for styringen av Norge. Deretter blir det hyggelig mingling med tapas og drikke i Sparebanken Sørs lokaler og bakhage for alle som har lyst til å delta. 

Arrangementene vil bli direktesendt på Finans Norges Facebook-side.