Ny rapport: Stor knapphet på kompetent arbeidskraft

Publisert

Foto: Seventyfour/AdobeStock

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse kom 20. september med sin rapport om situasjonen på arbeidsmarkedet fra starten av pandemien og frem til i dag. Rapporten peker på flere av de samme utfordringene som Finans Norge har avdekket i Kompetansesjekken, finansnæringens egen kompetansekartlegging.

Direktoratets rapport angir fire hovedtendenser i dagens arbeidsmarked:

  1. Situasjon på arbeidsmarkedet er preget av stor mangel på arbeidskraft
  2. Aldrende befolkning og sentralisering fører til endrede kompetansebehov
  3. Flere voksne enn noen gang deltar i utdanning, men interesse for etter- og videreutdanning i befolkningen har en synkende trend
  4. Gjennomføringen i videregående opplæring har økt

Høy etterspørsel i alle næringer

Rapporten peker på teknologiutvikling, klimaendringer, demografi og globalisering som de viktigste trendene som påvirker behov for kompetanse i arbeidslivet.

Rekrutteringsproblemene har økt i nesten alle næringer i perioden etter koronapandemien. De nyeste framskrivningene fra SSB viser at etterspørsel etter arbeidskraft vil være høyere enn tilbudet også i årene fremover.  Rapporten avdekker at Nord-Norge, Oslo og Vestland har de største problemene med å skaffe arbeidskraft med rett kompetanse.

Etterspørselen etter kompetanse er større enn tilbudet, og dette gjelder blant annet for ingeniører og personer med kompetanse innen ulike IKT-fag.

– Innenfor finans opplever nesten 9 av 10 i næringen at de mangler IT-kompetanse. For å sikre grønn omstilling og digital konkurransekraft, må hele næringslivet jobbe sammen med myndighetene for å løse denne utfordringen, sier Finans Norges arbeidslivsdirektør, Runa Opdal Kerr.

Vi må utdanne flere med IT-kompetanse

For å sikre Norges konkurransekraft må vi opprette flere IT-studieplasser og inkludere IT-kompetanse i flere studieretninger, inkludert i etter- og videreutdanningstilbudet. Det skriver Finans Norges Katarina Lægreid Buzatu og Frederick Hjertø i en kronikk ...

Klasseromsundervisning.Foto.