Kvinner i Finans Charter gir resultater

Publisert

Det viser tallene i charterets første rapportering, som ble presentert torsdag 29. september hos Norges Bank. Kvinneandelen i ledende stillinger i finansbedriftene som har tilsluttet seg charteret er langt bedre enn kvinneandelen i finansbransjen ellers.

Denne første rapporten viser at så godt som alle bedriftene har plassert ansvaret for å oppnå kjønnsbalanse i leder- og spesialistfunksjoner hos toppledelsen. Rapporten viser også at charteret har bidratt til at flertallet av bedriftene nå har konkrete målsettinger som følges opp.

– Det som er spennende og verdt å merke seg fra denne første rapporteringen, er at nesten 50 prosent av bedriftene som deltar i Kvinner i Finans Charter allerede har knyttet lederinsentiver til måloppnåelsen, sier Finans Norges arbeidslivsdirektør Runa Opdal Kerr.

Hun mener det kan bidra til raskere måloppnåelse for finansbedriftene.

– Finans Norge er stolt over at hele finansnæringen samler seg bak initiativet som skal bidra til flere kvinnelige ledere og spesialister i næringen. Her forplikter den enkelte bedrift seg til å måle og rapportere på utviklingen. Alt i alt viser denne første rapporten at bedriftene er på god vei, sier Opdal Kerr.

Kvinner i Finans Charter har gode dokumenterbare resultater fra finansnæringen i England siden oppstarten i 2016. Resultatene derfra viser at charteret er godt tilpasset situasjonen i finansnæringen. Per 1. september 2022 har 48 norske selskaper signert det norske charteret.

– Vi håper at enda flere av våre medlemsbedrifter vil tilslutte seg for å få flere kvinner inn i leder- og spesialiststillinger, avslutter Finans Norges arbeidslivsdirektør, som oppfordrer bedriftene til å ta kontakt dersom de har spørsmål rundt charteret.

Les hele rapporten hos Kvinner i Finans Charter

Om Kvinner i Finans Charter

Kvinner i Finans Charter har som mål å bidra til å øke andelen kvinner i ledende posisjoner i finansnæringen i Norge. Det er næringen selv som eier charteret gjennom bransjeorganisasjonene Finans Norge, VFF, VPFF og NVCA. Aktivitetene driftes av FutureBoards AS.