Frontfinans, likestilling og bonusutfordringer

Publisert

Ni personer. Foto.

Dette er en kommentar fra Runa Opdal Kerr, tidligere arbeidslivsdirektør i Finans Norge. Foto: Djomas / Adobe stock

Likestilling og bonus er igjen satt på dagsorden, nå gjennom rapporten «Kjønnslikestilling i finans 2.0 – På vei mot likere muligheter?» utgitt av CORE på oppdrag fra Finansforbundet og stiftelsen Women in Finance. Rapporten peker på en god måte på noen utfordringer i frontfinans, som er preget av individuelle porteføljer og bonusordninger, og gir et godt innblikk i en liten del av finansnæringen der konkurransen om kunder og kompetent arbeidskraft er beinhard.

Frontfinans er en liten del av finansnæringen, men har spennende arbeidsoppgaver og et høyt arbeidstempo. Med frontfinans menes stillinger innenfor for eksempel investeringsbankområdet, kapitalforvaltning, private banking og investorrelasjoner. Man opererer i et internasjonalt marked der avlønningene og arbeidspresset generelt sett er høyere enn i Norge, og der individuelle porteføljer gjør det krevende å kombinere jobb og familieliv i perioder av livet.

I rapporten foreslår derfor CORE en mer kollektiv organisering av arbeidet og å erstatte individuelle bonuser med kollektive bonuser. Dette bærer dessverre mer preg av ønsketenkning enn realisme, nettopp på grunn av den harde konkurransen om kunder og kompetent arbeidskraft. COREs påstand om at den nye generasjonen medarbeidere, både kvinner og menn, ikke lenger ønsker en arbeidsorganisering der konkurransen om prosjekter, kunder og bonus gjør at «all tid er potensiell arbeidstid», stemmer kanskje ikke for alle i den kommende generasjonen. Ideelt sett hadde dette vært bra, men også hos de unge finner vi medarbeidere som søker og motiveres av spennende og utfordrende arbeidsoppgaver, en hektisk arbeidshverdag og muligheten til å tjene gode penger i perioder av livet. Da kan mange være villig til å jobbe mye, enten det er i finans, advokat-, konsulentbransjen eller andre steder.

Finansnæringen trenger og ønsker flere kvinner, i mange ulike stillinger. Det er mange spennende jobber her og alle passer for både kvinner og menn. Noen få krever at man jobber masse, men de fleste kan kombineres med et familieliv. Ja, det er et problem at kvinner taper lønnsmessig ved at individuelle bonuser faller bort under fødselspermisjoner. Da er det dette vi må se nærmere på, kanskje ved å la ansatte i permisjon ta del i bonusordningen på en eller annen måte.

Eller hva med å åpne enda mer for at ansatte kan ta del av bedriftens verdiskapning i form av for eksempel aksjer i virksomheten eller andre former for medeierskap? Dette er en kollektiv «belønningsordning» som ikke skiller mellom ansatte, og hvor alle får muligheten til å ta del i eventuelle gevinster som skapes på samme måte som andre eiere. Slike ordninger skaper nær tilknytning til egen bedrift, men krever ingen endring av arbeidsorganiseringen.