Fremgangen for digital bolighandel fortsetter

Publisert

Foto: carballo/Adobe Stock

Over halvparten av landets tinglysinger av bolighandel er nå digitalt. – Dette gir betydelige gevinster både for innbyggere, miljøet og næringslivet, kommenterer Bits.

Bank- og finansnæringens infrastrukturselskap (BITS) og Eiendom Norge var initiativtakerne til digital samhandling i bolighandelen. Arbeidet startet i 2016 og i 2022 har andelen elektroniske tinglysinger bikket 50 prosent.

-At løsningen i dag brukes på mer enn halvparten av landets tinglyste bolighandler gir betydelige gevinster og effektivisering på mange plan – både for innbyggere, miljøet og næringslivet, sier Nils Inge Bruberg, avdelingsleder for DSOP-samarbeidet, Bits.

Samarbeidspartneren Eiendom Norge ser også svært positivt på de nye tallene.

- Digital samhandling i bolighandelen er en suksesshistorie i alle ledd, sier fagsjef i Eiendom Norge Hanne Nordskog-Inger.

- Det er gledelig å se at andelen nå er på hele 53,4 prosent, og mer skal det bli. Dette er noe alle partene i bransjen tjener på, og vi ser også at forbrukeren setter pris på at bolighandelen i større og større grad gjøres digitalt, sier fagsjef i Eiendom Norge Hanne Nordskog-Inger, og legger til:

- I tillegg ble det i august for første gang delt digital kjøpekontrakt mellom bank og megler, som gir bankene mulighet til å hente data og signert kontrakt for sine lånesaker, sier Nordskog-Inger.

Grønn og bærekraftig bolighandel

Digital bolighandel har også en betydelig miljøvennlig gevinst.

- Nesten all informasjon som måtte sendes, ble sendt i papirform via post. Nå er det meste av dette blitt digitalt som sparer samfunnet for utallige sider papir og målet er å gjøre informasjonsutvekslingen hel-digital, sier Nordskog-Inger.

Ved å digitalisere bolighandelen reduseres papirbruken og man unngår utslipp av drivstoff som trengs for å frakte papir mellom aktørene.

Det anslås at en hel-digital bolighandel vil spare miljøet for 120 tonn papir på ti år, som er med på å understøtte FNs bærekraftmål.

- At bransjen gjør det den kan for å bidra er selvsagt, men i starten kunne vi ikke forestille oss den enorme miljøeffekten det ville ha, sier Nordskog-Inger.

Digital eiendomshandel

  • 2016 - BITS og Eiendom Norge tar initiativet til digital samhandling mellom bank og eiendomsmegler.
  • 2017 - Elektronisk tinglysing åpnes av Kartverket og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H).
  • 2019 - Regjeringen åpner for bruk av Altinn i bolighandelen.
  • 2021 - E-tinglysing blir mer og mer vanlig i bolighandelen. 1. januar 2020 ble 1 prosent av dokumentene i bolighandelen tinglyst digital. I november 2021 ligger tallet på 44 prosent.
  • 2022 - Over halvparten tinglyser digitalt under bolighandelen og første digitale kjøpekontrakt blir delt mellom bank og megler.

Boligkonferansen 2022

Finans Norge og Eiendom Norge inviterer til den årlige Boligkonferansen den 18. oktober 2022 på Hotel Bristol i Oslo.