Tariffoppgjøret i finans har startet

Publisert

Onsdag 20. april startet Finans Norge forhandlingene med hhv. Finansforbundet og LO. Årets forhandlinger er et hovedoppgjør. Det betyr at partene skal forhandle om et generelt lønnstillegg og om endringer i sentralavtalene. Det er satt av to dager til forhandlingene.

 – I år skal det forhandles om både lønn og innholdet i sentralavtalene og vi håper å komme til enighet med våre to forhandlingsmotparter i løpet av disse to dagene, sier Finans Norges arbeidslivsdirektør og forhandlingsleder Runa Opdal Kerr.

Finans Norge forhandler parallelt med Finansforbundet og LO og forhandlingene foregår på Radisson Blu Scandinavian i Oslo.

Det er satt av to hele dager til forhandlingene, 20. og 21. april.

De ulike avtalene i finans

Hovedavtalen og Sentralavtalen er forhandlet frem av Finans Norge og henholdsvis Finansforbundet og LO, og omfatter de fleste som jobber i finans.

 1. Hovedavtalen
  Gir sammen med Arbeidstvistloven regler for forhandlinger om opprettelse av tariffavtaler. Danner grunnlaget for samarbeidet mellom partene, også i den enkelte bedrift.
 2. Sentralavtalen
  Regler om kollektive lønns- og arbeidsvilkår. Reforhandles til våren i forbindelse med lønnsoppgjøret.
 3. Bedriftsavtaler
  Fastsetter blant annet lønns- og arbeidsvilkår som ikke er regulert i Sentralavtalen og som gjelder i den enkelte bedrift.
 4. Særavtaler
  Lokale avtaler mellom partene som ikke inngår i bedriftsavtalen.