Norges Bank holder styringsrenten uendret på 0,75 prosent

Publisert

Foto: Espen Schive, Norges Bank

Norges Banks komité for pengepolitikk har besluttet å holde styringsrenten uendret på 0,75 prosent, og gjentar samtidig signalet om at styringsrenten vil bli satt videre opp i juni.

Sentralbanken peker på at oppgangen i norsk økonomi har fortsatt gjennom vinteren. Arbeidsmarkedet er stramt, og ledigheten er lavere enn det Norges Bank tidligere har anslått. Norges Bank anslår at underliggende inflasjon vil fortsette å stige fremover.

I drøftingen av risikobildet er Norges Bank opptatt av usikkerheten om konsekvensene for økonomien av krigen i Ukraina. Norges Bank løfter frem risiko for at prisveksten internasjonalt tiltar ytterligere samtidig som veksten svekkes. Dersom det blir utsikter til mer varig høy prisvekst, advarer sentralbanken om at renten kan bli satt raskere opp enn det renteprognosen i forrige pengepolitiske rapport tilsier.

Hvordan påvirker styringsrenten bankenes utlånsrenter?

Ved endringer i Norges Banks styringsrente mottar Finans Norge ofte en rekke spørsmål om endringer i bankenes utlånsrenter. I den sammenheng har vi nylig lansert en egen temaside om hvordan bankene setter boliglånsrentene, og hva som påvirker bankenes vurdering.

Slik setter bankene boliglånsrenten

Ved endringer i Norges Banks styringsrente mottar Finans Norge ofte en rekke spørsmål om endringer i bankenes utlånsrenter. Her er en kort introduksjon til hvordan bankene setter boliglånsrenten.