Lønnsoppgjøret i finans starter 20. april

Publisert

Årets forhandlinger er et hovedoppgjør. Det betyr at partene skal forhandle om et generelt lønnstillegg og om endringer i sentralavtalene. Onsdag og torsdag 20. og 21. april er satt av til forhandlingene med Finansforbundet og LO.

Aktiviteten i norsk økonomi har fortsatt å øke etter at smitteverntiltakene ble fjernet i vinter. Sysselsettingen har steget videre, og kapasitetsutnyttingen ser ut til å være over et normalt nivå. Konkurranseutsatt industri er også i år helt avhengig av at andre næringer ikke bevilger seg høyere lønnstillegg enn hva denne industrien tåler.

– Vårt mål er som alltid at vi holder oss innenfor frontfagsrammen. For at våre medlemsbedrifter skal ha muligheten til å være konkurransedyktig overfor arbeidstakerne, må de ha nødvendig rom for lokale tillegg, sier Finans Norges arbeidslivsdirektør Runa Opdal Kerr.

Finans Norges forhandlingsutvalg

Finans Norges forhandlingsutvalg er sammensatt av representanter fra arbeidsgivermedlemmer:

  • Brita Alsos, DNB
  • Per-Espen Magnussen, Gjensidige
  • Even Kokkvold, Røros Sparebank
  • Laila Lygre, Nordea
  • Kirsten Grutle, KLP
  • Anine Nicolaisen, Danske Bank

Forhandlingsutvalget ledes av Runa Opdal Kerr i Finans Norge og vil også bestå av representanter fra administrasjonen i Finans Norge.