Finans Norge ber om utsettelse av Finanstilsynets SREP-rundskriv

Publisert

Finans Norge har avgitt kommentarer til Finanstilsynets utkast til revidert rundskriv om vurdering av risiko og kapitalbehov i bankene. Finans Norge mener rundskrivet må vurderes etter den kommende evalueringen av pilar 2-rammeverket, og derfor utsettes til høsten.

Finans Norge mottok i mai i år utkast til revidert rundskriv om praksis for vurdering av bankenes risiko og kapitalbehov (SREP). Bakgrunnen er oppdaterte retningslinjer fra The European Banking Authority (EBA), basert på EUs bankpakke fra 2019 som i Norge trådte i kraft fra 1. juni i år. Rammeverket er omfattende, og Finans Norge anser det som utfordrende at konsultasjonsperioden bare var en knapp måned.

- Det er viktig at banknæringen får anledning til å gi innspill til Finanstilsynet om et så sentralt rundskriv som SREP-rundskrivet. Vi mener at rundskrivet bør utsettes og vurderes under ett med gjennomføring de overordnede prinsipper for pilar 2, sier Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge.