Publisert

KOMMENTARER TIL UTKAST TIL REVIDERT RUNDSKRIV

Finans Norge viser til Finanstilsynets brev 16. mai 2022 med vedlagt utkast til revidert rundskriv om Finanstilsynets praksis for vurdering av risiko og kapitalbehov i pilar 2.

I brevet gir tilsynet Finans Norge anledning til å avgi innspill til utkastet innen 1. juni, men fristen ble senere forlengettil 14. juni.