Ønsker innspill til oppdatering av veileder til hvitvaskingsloven

I forbindelse med en pågående oppdatering av Finanstilsynets veileder til hvitvaskingsloven, er Finans Norge invitert til å gi innspill. Medlemmer i Finans Norge oppfordres til å gi sine innspill for å synliggjøre uklarheter i den praktiske etterlevelsen av hvitvaskingsregelverket. Fristen er 10. februar

Finanstilsynets veileder til hvitvaskingsloven (Rundskriv 8/2019) gir uttrykk for Finanstilsynets vurderinger av hvordan hvitvaskingsregelverket er å forstå. Rundskrivet gjelder for rapporteringspliktige under Finanstilsynets tilsyn.

I arbeidet med ny versjon av veilederen ønsker Finans Norge innspill fra medlemmene om problemstillinger og uklarheter rapporteringspliktige står overfor i forbindelse med etterlevelse av hvitvaskingsregelverket.

Innspillene kan sendes på e-post til caroline.akthar@finansnorge.no.

Siste frist for å sende innspill er 10. februar 2022.