Norges Bank setter opp renten til 0,75 prosent

Publisert

Foto: Espen Schive, Norges Bank

Norges Bank har besluttet å heve styringsrenten til 0,75 prosent, og legger opp til en høyere prognose for styringsrenten slik at renten øker til rundt 2,5 prosent ved utgangen av neste år. Videre skal motsylisk kapitalbuffer økes til 2,5 prosent i mars 2023.

Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet peker på at aktiviteten i norsk økonomi har fortsatt å øke etter at smitteverntiltakene ble fjernet i vinter. Sysselsettingen har steget videre, og kapasitetsutnyttingen ser ut til å være over et normalt nivå.

I vurderingen av rentebeslutningen peker Norges Bank på at krigen i Ukraina skaper usikkerhet om den økonomiske utviklingen, men at det er utsikter til at oppgangen i norsk økonomi fortsetter. Komiteen vurderer utsiktene og risikobildet slik at styringsrenten mest sannsynlig settes videre opp i juni.

Motsyklisk kapitalbuffer økes

Norges Bank har besluttet å øke kravet til motsyklisk kapitalbuffer til 2,5 prosent med virkning fra 31. mars 2023. I vurderingen skriver Norges Bank at kredittverdige foretak og husholdninger synes å ha god tilgang på kreditt.

Bilde av Erik Johansen. Foto.
Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge. Foto: CF-Wesenberg

Sentralbanken peker videre på at norske banker er lønnsomme, har lave utlånstap og at bankenes direkte tapsrisiko som følge av krigen synes å være beskjeden.

– Det er viktig at norske myndigheter fremover nøye vurderer den usikkerheten og ringvirkningene som følger av den pågående krigen i Ukraina, og at den økonomiske politikken tilpasses dette, sier Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge.

Slik setter bankene boliglånsrenten

Ved endringer i Norges Banks styringsrente mottar Finans Norge ofte en rekke spørsmål om endringer i bankenes utlånsrenter. Her er en kort introduksjon til hvordan bankene setter boliglånsrenten.