Digitalt skifte av dødsbo

Regjeringen foreslår endringer i arveloven som skal legge til rette for digitale prosesser for skifte av dødsbo. Det er gledelig at regjeringen har tatt hensyn til de endringene Finans Norge har bedt om.

Fredag fremmet regjeringen proposisjon om endringer i arveloven, som skal legge til rette for digitale prosesser for skifte av dødsbo. Regjeringen sørger med dette for gode, brukervennlige og effektive løsninger til beste for både etterlatte og samfunnet.

Finans Norge har jobbet med den digitale løsningen i lang tid, i et samarbeidsprosjekt med blant annet Digitaliseringsdirektoratet, domstolene og Skatteetaten, kjent som «Altinn dødsbo», som er et av prosjektene i samarbeidet Digitalt Samarbeid Offentlig Privat (DSOP).

Altinn dødsbo skal bli en heldigital tjeneste. Den skal være arvingenes samlede informasjonskilde til oppgjør etter dødsfall.

Her blir informasjon om avdødes økonomiske forhold automatisk samlet inn, for eksempel vedrørende formue og gjeld, skatteopplysninger, kjøretøy og eiendom.

Men for at det skal være lovlig å dele data digitalt gjennom en digital dødsboløsning, må arveloven endres.

Bilde av Victoria Egeli, juridisk seniorrådgiver i Finans Norge. Foto.
Victoria Egeli, juridisk seniorrådgiver i Finans Norge. Foto: Finans Norge

– Det er gledelig at prosjektgruppen har blitt lyttet til og at regjeringen har tatt hensyn til de endringene Finans Norge har bedt om, sier Victoria Egeli, juridisk seniorrådgiver i Finans Norge.

Finans Norge reiste blant annet i høringsuttalelsen spørsmål om behandlingsgrunnlag for personopplysninger i den nye digitale løsningen. Dette har departementet lyttet til, og gitt de nødvendige avklaringer.

Finans Norges introduksjon til DSOP med status for 2021